S. GABRIELA ROHDE FMA

Pochodzę z Rumi w archidiecezji gdańskiej.

Śluby zakonne złożyłam
5 sierpnia 1985 roku.

Kościół posłał mnie na misje w 1991 roku.

Państwa, w których pracowałam:
Białoruś, Gruzja, Ukraina i Rosja.

Aktualnie pracuję
w Moskwie, w Rosji.

Moja praca na co dzień …

Od 2 sierpnia 2015 roku jestem przełożoną Wizytatorii Europa Wschodnia i Gruzja, w skład której wchodzą cztery kraje byłego Związku Radzieckiego – Białoruś, Gruzja, Rosja i Ukraina. W każdym z tych państw siostry salezjanki mają po dwie placówki, które są bardzo zróżnicowane i odległe od siebie. Pracujemy w trzech różnych rytach: łacińskim, bizantyjskim (greko-katolickim) i ormiańskim. Używamy pięciu różnych języków: białoruski, gruziński, ormiański, rosyjski i ukraiński. Między sobą posługujemy się językiem włoskim i w tym języku odprawiamy coroczne rekolekcje. W większości placówek współpracujemy z księżmi salezjanami. Prowadzimy dwa oratoria, dwa przedszkola, dwie bursy dla studentek. Zajmujemy się katechizacją na wszystkich poziomach: od przedszkolaków po katechumenat dorosłych w przygotowaniu do Chrztu. Prowadzimy schole parafialne, żywy różaniec, Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych (ADMA). Współpracujemy w oratoriach i podczas spotkań współpracowników salezjanów, uczymy etyki w szkole.

Do moich obowiązków należy wizytowanie i czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem prowadzonych przez siostry dzieł. Przede wszystkim jednak powodem, dla którego odwiedzam moje siostry jest chęć utwierdzenia ich w charyzmacie salezjańskim i misji, do której posyła nas Jezus Chrystus. Zachęcam je do mocnego trwania w wierze, z sercem oddanym całkowicie Chrystusowi.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

Pracując na misjach namacalnie doświadczyłam Bożej Opatrzności. Umocniłam swoją wiarę, doceniłam dar Eucharystii. Nauczyłam się zaufania Bogu, radości z rzeczy małych, szacunku dla drugiego człowieka.

Cieszę się, gdy spotykam się z tymi, wśród których pracowałam i dostrzegam ich wiarę i wierność Bogu. Widzę wiele młodych małżeństw, dla których wiara jest cennym darem.

Moje misyjne marzenie …

Moim marzeniem jest pobudzać ludzi młodych do odważnego pójścia za Chrystusem w życiu kapłańskim czy zakonnym. Marzę o tym, aby powstawały nowe parafie i nasze domy zakonne. Byśmy na tych ziemiach mogły prowadzić oratoria, przedszkola, szkoły, akademiki z prawdziwego zdarzenia.

Słowo do Was …

Kochani, dziękuję Wam za to, że jesteście i że macie tak dobre i otwarte dla innych serca. Dzięki Waszej pomocy możemy prowadzić przedszkola i bursy dla dziewcząt oraz oratoria. Chcę Wam powiedzieć, że tereny byłego Związku Radzieckiego to ziemia zroszona i przesiąknięta krwią męczenników za wiarę. Jednak ja osobiście nigdy nie zaznałam od nikogo krzywdy czy braku szacunku. Prości ludzie tutaj są bardzo dobrzy i gościnni. Dziękuję Dobremu Bogu, że mogę wśród nich pracować. Niech Wam Bóg błogosławi!

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie