KS. HENRYK JUSZCZYK SDB

Pochodzę z Buska – Zdroju.

Kościół posłał mnie na misje
w 1981 roku.

Święcenia kapłańskie przyjąłem
w 1987 roku.

Państwa, w których pracowałem:
Uganda, Kenia i Namibia.

Aktualnie pracuję
w Polsce.

 

Moja praca na co dzień …

W Ugandzie byłem dyrektorem wspólnoty salezjanów. Drugim krajem mojej pracy misyjnej była Kenia. Zostałem administratorem w inspektoracie, ale przede wszystkim 8 lat spędziłem jako administrator Bosco Boys w Cuida w Nairobi. Potem byłem 3 lata na pustyni w Kaisuta w Korr. Ostatnie 6 lat pracy misyjnej spędziłem w Namibii w Rundu, byłem tam proboszczem.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

Przede wszystkim założyłem dużo grup parafialnych. W wielu miejscach to były początki Odnowy w Duchu Świętym, umocniłem też grupy różańcowe, one w dalszym ciągu istnieją. Bardzo dużo też zrobiłem dzięki pomocy z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego. Wspierałem dzieci w ramach Adopcji na Odległość. Dzięki współpracy z wolontariuszami rozwinęliśmy duże projekty w Korr na pustyni i Bosco Boys, które do tej pory istnieją i prosperują bardzo dobrze.

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza