KS. WIESŁAW DĄBROWSKI SDB

Pochodzę z Płocka w diecezji warszawskiej.

 

Święcenia kapłańskie przyjąłem 9 czerwca 1963 roku.

 

Kościół posłał mnie na misje w 1993 roku.

 

Państwa, w których pracowałem: Białoruś.

 

Aktualnie pracuję w Izraelu.

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie