KS. JAN HUBNER SDB

Pochodzę z Czarnego w województwie zachodnio – pomorskim.

Kościół posłał mnie na misje
 w 1996 roku.

Państwa, w których pracowałem: 
Gabon, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Czad.

Aktualnie pracuję
 w Dobra w Czadzie.

Moja praca na co dzień …

Przed południem, każdego dnia jeżdżę do buszu na spotkanie z katechetami bądź udaję się odprawiać Mszę Świętą po wioskach. Mamy w naszej parafii, w buszu 84 wioski. Natomiast po południ pracuję w Doba w Centrum Młodzieżowym. W centrum młodzieżowym jestem odpowiedzialny za prace z młodzieżą

Moja misja w trzech słowach …

Moje misyjne marzenie …

Jeśli chodzi o moje marzenia, to one sprowadzają się do dwóch. Pierwsze z nich  to  wybudowanie szkoły dla dzieci. Szkoły w buszu są rozlokowane w szałasach, jest w nich bardzo mało miejsca, nie ma w nich ławek ani krzeseł. Drugim marzeniem jest pobudowanie studni. Niestety po wodę muszą chodzić przeważnie kobiety. Niekiedy muszą się udawać do rzeki, a tamta woda nie nadaje się do spożycia.

Słowo do Was …

Przede wszystkim korzystam z okazji, aby podziękować Dobrodziejom za ich zaangażowanie, zwłaszcza te duchowe, modlitewne, ale też materialne, pieniężne, składanie ofiar na rzecz misji. Mamy w naszych Konstytucjach Salezjańskich przewidzianą modlitwę, kierujemy ją za tych, którzy wspierają nasze dzieło misyjne i dzięki którym to dzieło się rozwija i kwitnie. Ponadto składam serdeczne Bóg zapłać dobrodziejom.

Proszę o modlitwę …

Zdjęcia z misji

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie