KS. JAN HUBNER SDB

Pochodzę z Czarnego w województwie zachodnio – pomorskim.

Kościół posłał mnie na misje
 w 2005 roku.

Państwa, w których pracowałem: 
Gabon, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Czad.

Aktualnie pracuję
 w Sarh w Czadzie.

Moja praca na co dzień …

Przed południem, każdego dnia jeżdżę do buszu na spotkanie z katechetami bądź udaję się odprawiać Mszę Świętą po wioskach. Mamy w naszej parafii, w buszu 84 wioski. Natomiast po południ pracuję w Doba w Centrum Młodzieżowym. W centrum młodzieżowym jestem odpowiedzialny za prace z młodzieżą

Moja misja w trzech słowach …

Moje misyjne marzenie …

Jeśli chodzi o moje marzenia, to one sprowadzają się do dwóch. Pierwsze z nich  to  wybudowanie szkoły dla dzieci. Szkoły w buszu są rozlokowane w szałasach, jest w nich bardzo mało miejsca, nie ma w nich ławek ani krzeseł. Drugim marzeniem jest pobudowanie studni. Niestety po wodę muszą chodzić przeważnie kobiety. Niekiedy muszą się udawać do rzeki, a tamta woda nie nadaje się do spożycia.

Słowo do Was …

Przede wszystkim korzystam z okazji, aby podziękować Dobrodziejom za ich zaangażowanie, zwłaszcza te duchowe, modlitewne, ale też materialne, pieniężne, składanie ofiar na rzecz misji. Mamy w naszych Konstytucjach Salezjańskich przewidzianą modlitwę, kierujemy ją za tych, którzy wspierają nasze dzieło misyjne i dzięki którym to dzieło się rozwija i kwitnie. Ponadto składam serdeczne Bóg zapłać dobrodziejom.

Proszę o modlitwę …

Zdjęcia z misji

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza