650 zł
cel 56000 zł

3
wspierających

Zakup jedzenia dla dzieci ze szkoły salezjańskiej w Wyra              

 

Indie to kraj wielokulturowy, wielowyznaniowy i wieloreligijny. Podziały etniczne i kastowe są źródłem napięć oraz nierównomiernej dystrybucji dóbr. W tych ciężkich warunkach salezjanie z Wyra prowadzą misję od ponad 30 lat, starając się zapewnić pomoc dzieciom oraz najbardziej potrzebującym. W szkole, do której uczęszcza blisko 600 uczniów brakuje pieniędzy na opłacenie posiłków. Dołącz do akcji i wspólnie z nami wesprzyj Projekt 800!

Misja w Wyra została założona przez salezjanów w 1992 roku. W niespełna rok powstała tutaj szkoła zawodowa, w której umiejętności z zakresu rolnictwa miała nabywać lokalna młodzież. Na przestrzeni kolejnych lat powstała parafia, przedszkole, sierociniec, centrum misyjne oraz prenowicjat.

Znaczna część ludności w Indiach jest niedożywiona. Misjonarze salezjańscy starają się pomagać przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Chcą dać im dać możliwość uzupełnienia braków w wykształceniu, jednocześnie dbając o ich rozwój psychiczny i fizyczny. Robią wszystko by zapewnić chorym dostęp do leczenia, czy właśnie zagwarantować posiłek, bo z powodu niedożywienia młodzi częściej chorują. W prowincji, do której należy misja w Wyra działa jeszcze kilka innych placówek, które również potrzebują pomocy. Salezjanów nie stać, aby zapewnić wszystkim ciepły posiłek. Znaczna część wsparcia dla dzieł salezjańskich w Indiach pochodzi z darowizn, ponieważ państwo nie wspiera w żaden sposób tego typu placówek.

W ramach Projektu 800 kupimy kilkadziesiąt kilogramów półproduktów, które posłużą do przygotowania ciepłych posiłków na okres 1 roku.

Jeśli możesz, dołącz do akcji i wesprzyj Projekt 800!

Za projekt odpowiada ksiądz Sarath Parri SDB