445 zł
cel 81121 zł

5
wspierających

Dofinansowanie do zakupu samochodu na misję w Yaounde

 

Salezjanki prowadzą misję w Yaounde od września 1996 roku. Zajmują się wychowaniem i edukacją najuboższych dzieci i młodzieży, niosą pomoc najbardziej potrzebującym. Na placówce działa przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła zawodowa oraz dom formacyjny. Do realizacji wielu działań ewangelizacyjnych i projektów misyjnych potrzebny jest samochód. Misjonarki, aby pomagać mieszkańcom, przemieszczają się pomiędzy placówkami misyjnymi. Niosą pomoc najbardziej potrzebującym, nie tylko w okolicy, lecz także w innych, odległych miejscach w Kamerunie. Brak samochodu bardzo utrudnia tych działań!

Siostry pracujące w Yaounde starają się odpowiadać na potrzeby miejscowej ludności. Od początku powstania wspólnoty w 1996 roku, pracują na rzecz ubogich dzieci, młodzieży i ich rodzin. Realizują swoją misję prowadząc przedszkole i szkołę podstawową, do której uczęszcza 325 uczniów. Dodatkowo na misji funkcjonuje Centrum Kształcenia Zawodowego, gdzie 110 uczniów uczęszcza na kursy cukiernictwa i gastronomiczne. Działa tam również Centrum Młodzieżowe i oratorium. Siostry odwiedzają również rodziny, zanosząc jedzenie tym najbardziej potrzebującym.

Na terenie misji znajduje się także dom formacyjny, w którym młode dziewczęta i siostry przygotowują się do złożenia ślubów wieczystych. Na pobliskim uniwersytecie katolickim studiują teologię, katechezę i moralność, a na terenie misji uczestniczą w zajęciach z duchowości salezjańskiej i włoskiego. Pozostały czas poświęcają na pracę duszpasterską w oratorium i prowadzenie katechezy.

Jednym z problemów, z którymi muszą się mierzyć misjonarki jest brak środka transportu. Samochód na misji mógłby służyć w codziennej pracy, do odwiedzania chorych i potrzebujących oraz w dowozie jedzenia ze sklepu na misję. Wyjazdy duszpasterskie, okolicznościowe jak również miedzy placówkami misyjnymi wymagają sprawnego przemieszczania się. Na tak dużej misji, własny środek transportu jest niemal koniecznością. Niestety sióstr nie stać na zakup samochodu.

Razem we współpracy z MIVA Polska chcemy ułatwić siostrom z Yaunde w codziennej pracy misyjnej.

Jeśli możesz wesprzyj Projekt 798!

Za projekt odpowiada siostra Barbara Kiraga FMA