1545 zł
cel 56000 zł

10
wspierających

 Dofinansowanie budowy kolejnych 6 klas lekcyjnych w szkole w Thornpark

Siostry salezjanki prowadzą w Thornpark oratorium, szkołę podstawową i liceum. Placówka w powstała w 1993 roku. Dla młodzieży i dorosłych prowadzone są kursy zawodowe, a dzieci z oratorium mają zajęcia dodatkowe. Szkoła się rozbudowuje, powstają nowe klasy, ponieważ zainteresowanie nauką oraz zajęciami dokształcającymi jest ogromne. Kolejnym etapem inwestycji w szkole sióstr salezjanek jest budowa bloku szkolnego, w którym powstanie 6 nowych klas lekcyjnych.

Wspólnie możemy pomóc w rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z Thornpark w Zambii. Wesprzyj Projekt 791!

Thornpark należy do jednej z najbiedniejszych dzielnic Lusaki, stolicy Zambii. Życie mieszkańców toczy się z dnia na dzień, żyją bardzo skromnie, pracują dorywczo. Zagrożeniem jest wirus HIV i AIDS, a problemem utrudniony dostęp do służby zdrowia, nałogi i przemoc, brak stabilnej pracy. Z pomocą przychodzą salezjanki prowadzące szkoły oraz kursy zawodowe dla lokalnej społeczności.

W szkole warunki są wciąż trudne, brakuje pomieszczeń, szkoła jest wciąż za mała. Dla wielu to jedyna szansa na zdobycie wykształcenia i zawodu, dlatego chętnych do szkoły jest coraz więcej. Kolejnym etapem prac budowlanych na terenie placówki oświatowej jest budowa 6 nowych klas w pełni wyposażonych. Niestety salezjanek nie stać na to by w pełni opłacić inwestycję.

Pomóżmy młodym ludziom z ubogiej dzielnicy w Lusace zdobyć wykształcenie. Zapewnijmy im miejsce do nauki!

Za projekt odpowiada siostra Ireen Kapisha FMA