5270 zł
cel 56000 zł

22
wspierających

 Remont dachu i poddasza kościoła zabytkowego pw. Św. Mikołaja w Łudze

Pomóżmy w remoncie kościoła katolickiego w Łudze! Do kościoła należą Polacy, którzy zamieszkują tamte tereny od pokoleń oraz Ukraińcy, Białorusini i kilkoro Rosjan, którzy przeszli z prawosławia. Kościół wymaga dalszego remontu.

Salezjanie pracują w Łudze od czerwca 2020 roku, ale historia kościoła sięga jeszcze końca XIX wieku, kiedy to rozpoczęto budowę. Walka państwa z religią doprowadziła, że kościół został zamknięty w 1937 roku. Przez blisko 60 lat lat służył jako sala gimnastyczna, ćwiczono tam judo i inne sporty walki. W 1996 roku ponownie konsekrowano kościół, ale do przybycia salezjanów nie było parafii! Niespełna od od trzec h lat mieszkańcy Ługi mogą uczestniczyć regularnie w niedzielę i święta w mszach świętych.

Budynek kościoła z zewnątrz nie wygląda tragicznie, jednak wnętrze, w tym konstrukcja dachowa wymagają natychmiastowej naprawy. Dach przecieka, okna są nieszczelne, baszty i wieżyczki odpadają. W czasie deszczów woda dostaje się do kościoła, niszcząc tym samym posadzkę. Salezjanie robią, co mogą, aby ratować świątynię. Potrzebują wsparcia finansowego.

Co zostanie wymienione za otrzymane środki finansowe? Przede wszystkim zostanie opracowany projekt remontu dachu, demontaż starej, spróchniałej podłogi poddasza, zostaną zakupione materiały budowlane, w tym drewno, deski, materiały termoizolacyjne, zostanie wywieziony gruz, ściany kościoła zostaną odmalowane, wymianie zostanie poddana elektryka w kościele oraz opłaci się ekipę remontowo – budowlaną.

Pomóż w remoncie kościoła w Łudze, do którego przychodzą potomkowie Polaków! Wspieraj Projekt 785

(Projekt jest kontynuacją wcześniejszego Projektu 698)

Za Projekt odpowiada ksiądz Jerzy Gliński SDB