2950 zł
cel 16800 zł

10
wspierających

 Dofinansowanie do remontu dachu altany modlitewnej w Cacuaco

Cacuaco to miasto i jedna z dziewięciu gmin tworzących prowincję Luanda. Na przedmieściach stolicy Luandy zamieszkuje blisko 1,3 mln. mieszkańców. Salezjanki posługują tutaj od 1988 roku. Prowadzą przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum do 9 klasy, oraz dom zakonny. W ostatnim czasie zniszczeniu uległ dach altany modlitewnej, służącej również jako miejsce spotkań różnych grup zarówno młodzieży jak i lokalnej społeczności. Potrzebne jest wsparcie na remont. Dołącz do akcji i wspólnie z nami pomóż w realizacji Projektu 784!

Dom sióstr salezjanek w Cacuaco jest drugą co do wielkości placówką w Angoli. Początkowo praca sióstr obejmowała katechizację i nauczanie nieformalne. Z upływem lat, na terenie misji powstała nowoczesna szkoła obejmująca nauczanie od wieku przedszkolnego, szkołę podstawową i gimnazjum. Na placówce organizowane są również kursy zawodowe dla osób starszych, oraz różnego rodzaju spotkania dla osób przybywających z zewnątrz.

Na podwórzu placówki znajduje się duża, okrągła altana, która służyła jako miejsce do modlitwy podczas upalnych dni oraz do przyjmowania odwiedzających, załatwiania różnych spraw z ludźmi z zewnątrz. Pokryta była tradycyjnym dachem z trawy. Niestety, dach uległ zniszczeniu. Położenie dachówki jest zbyt kosztowne więc rozwiązaniem będzie nowa więźba dachowa pokryta trawą. Konstrukcję należy dodatkowo wzmocnić stalowymi krokwiami i prętami.

Sióstr nie stać na całkowite pokrycie kosztów remontu. Inwestycja obejmować będzie montaż nowej konstrukcji dachu, zakup trawy na pokrycie dachowe, koszty transportu, zakup niezbędnych materiałów, wyżywienie pracowników oraz robocizna.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami pomóż w realizacji Projektu 784!

Za projekt odpowiada siostra Maria Domalewska FMA