57825 zł
cel 56000 zł

231
wspierających

 Wsparcie produkcji i dystrybucji chleba przez piekarnię salezjańską dla biednych ludzi w Betlejem

Piekarnia salezjańska w Betlejem funkcjonuje od 1891 roku. Została otwarta tuż po założeniu Domu Salezjańskiego, aby odpowiedzieć na potrzeby głodujących sierot, najbardziej potrzebujących rodzin betlejemskich oraz kształcić młodych ludzi w kierunku zawodu piekarza. Wraz z wybuchem wojny wiele rodzin stanęło w obliczu ogromnego głodu.

Piekarnia jest jedną z nielicznych funkcjonujących i jedynym źródłem utrzymania dla licznych rodzin w okolicy. Salezjanie codziennie bezpłatnie rozdają ogromną liczbę bochenków chleba blisko 100 rodzinom w potrzebie. Niestety, produkty do wypieku chleba są bardzo kosztowne. Niezbędne jest wsparcie.

Od początku października 2023 roku w zablokowanej Strefie Gazy życie straciło ponad 20 tys. osób. Co najmniej 275, w tym 63 dzieci, zostało zabitych. Tysiące Palestyńczyków trafiło do aresztu.

Pogarszające się warunki ekonomiczne ludności i słabe wsparcie władz rządowych sprawiają, że coraz większej liczbie rodzin coraz trudniej jest sobie pozwolić na podstawowe towary i usługi oraz uzyskać do nich dostęp.

Salezjanie proszeni są o wsparcie ze strony coraz większej liczby rodzin potrzebujących, zarówno w zakresie zaopatrzenia w chleb, jak i inne produkty. Starają się odpowiedzieć na to zapotrzebowanie na tyle, na ile pozwala im sytuacja materialna, jednak pomoc przekracza niestety możliwości instytucji, dlatego, aby dostosować się do zwiększonego zapotrzebowania, konieczne jest rozszerzenie wsparcia dla potrzebujących rodzin poprzez zwiększenie możliwości produkcyjnych i dystrybucyjnych piekarni.

Piekarnia produkuje średnio około 2700 bochenków chleba dziennie, z czego 600 przekazuje biednym, a resztę sprzedaje w Piekarni Salezjańskiej. Dochód z piekarni pozwala im bezpośrednio pomóc kilku rodzinom poprzez wsparcie materialne w postaci darmowego chleba.

Dzięki całemu otrzymanemu wsparciu salezjanie będą mogli utrzymać produkcję przez okres 12 miesięcy. Będą w stanie pomóc 40 rodzinom i pięciu instytucjom charytatywnym opiekującym się osobami ubogimi i bezbronnymi, docierając do około 550 osób. Przekazane wsparcie pokryje koszty produkcji chleba z uwzględnieniem wzrostu cen surowca.

Bez naszej pomocy nie uda się w pełni wesprzeć mieszkańców Palestyny. Dołącz do akcji i wspólnie z nami pomóż w realizacji Projektu 783!

(Projekt będzie realizowany we współpracy z Don Bosco Network – DBN)

Za projekt odpowiada ksiądz Pietro Bianchi SDB