101354 zł
cel 100000 zł

416
wspierających

 Pomóż chłopcom ulicy z Sierra Leone – Podaj im dłoń

Podczas Wielkiego Postu chcemy pomóc salezjanom z Freetown w utrzymaniu domów dla chłopców ulicy. Roczny koszt utrzymania jednego chłopca w Ośrodku to ok 3900 euro. Obejmuje on zakwaterowanie, media, wyżywienie, pomoc medyczną, opiekę wychowawców, opłaty związane ze szkołą lub nauką zawodu razem z materiałami, zajęciami pozalekcyjnymi, a także utrzymaniem kontaktu z rodzinami, dla tych chłopców, którzy mają do nich wrócić. Brakuje pieniędzy na ten cel. Dołącz do akcji i wspólnie z nami wesprzyj Projekt 782!

Salezjanie ze Sierra Leone prowadzą Centrum Misyjne dla dzieci i młodzieży w miejscowości Freetown. Dotychczas było to jedyne miejsce, gdzie zaniedbana emocjonalnie młodzież, zamiast chodzić po ulicach, mogła spędzić czas wolny. Od niedawna Ośrodek znajduje się poza Freetown, stolicą Sierra Leone. Jest to duży kompleks w pobliżu morza, otoczony zielenią i z dużymi terenami rekreacyjnymi, znany jako “New Fambul”. To ośrodek terapeutyczny, składający się z czterech dużych budynków mieszkalnych dla dzieci objętych różnymi programami. Mieszkają tu dzieci i młodzież – ofiary wszelkiego rodzaju nadużyć.

Projekt obejmuje 4 domy dla dzieci i młodzieży, którzy wychodzą z życiowych trudności. Jeden z domów zamieszkują dziewczęta i młode kobiety, które były prostytutkami, często nie z własnej woli. Dziewczęta są leczone i prowadzone są dla nich kursy zawodowe w zakresie fryzjerstwa, szycia i gotowania. Pozostałe domy zamieszkują chłopcy ulicy, dzieci wykorzystywane seksualnie, ofiary handlu ludźmi, a także dzieci doświadczone przemocą fizyczną ze strony dorosłych.

Tutaj spędzają niezbędny czas w perspektywie połączenia się z rodzinami, a w międzyczasie mają zapewnioną edukację szkolną oraz wsparcie prawne i psychologiczne. Ośrodek posiada również boiska sportowe, przychodnię zdrowia, żłobek i zakwaterowanie dla wolontariuszy.

“Don Bosco Fambul jest najlepszą formą ochrony dzieci. Ksiądz Bosko pracował przez całe swoje życie we Włoszech na rzecz najbardziej bezbronnych nieletnich i młodych ludzi, a ‘Fambul’ właśnie to robi, dając w ten sposób najlepszy wyraz tej salezjańskości” – powiedziała dr. Hernández podczas jubileuszu 25-lecia istnienia Don Bosco Fambul.

Podczas Wielkiego Postu chcemy pomóc Ośrodkowi w utrzymaniu domów dla chłopców ulicy. Chłopcy mają od 6 do 20 lat, a już spędzili od miesiąca do 2 lat na ulicach Freetown. W nocy spali na kartonach, a w dzień pracowali lub żebrali, aby cokolwiek zjeść i napełnić głodny żołądek. Znaleźli ich salezjanie i zabrali do Ośrodka. Tu mają zapewniony dach nad głową, łóżko, 3 posiłki dziennie, szkołę, opiekę i zainteresowanie.

Roczny koszt utrzymania jednego chłopca w Ośrodku to ok 3 900 euro. Salezjanów nie stać, aby w pełni móc utrzymać tak dużą misję oraz wesprzeć potrzebujących. Obecnie chłopców jest 42.

Razem z nami możesz pomóc w utrzymaniu podopiecznych Don Bosco Fambul. Wspieraj z nami Projekt 782!

Za projekt odpowiada ksiądz Piotr Wojnarowski SDB