71888 zł
cel 70056 zł

209
wspierających

 Dofinansowanie do zakupu samochodu do parafii Quebrada Honda w Peru

 

Projekt polega na dofinansowaniu w zakupie samochodu na misję w Quebrada Honda w Peru. Dzięki naszej pomocy misjonarze będą mogli dotrzeć do wiernych i chorych na wioskach oraz zaopatrywać misję w niezbędne produkty. Dołącz do akcji!  Wspieraj Projekt 733!

Salezjanie z Quebrada Honda starają się zapewnić stałą opiekę duszpasterską na wioskach oraz dotrzeć do potrzebujących. Obecnie na placówce jest tylko dwóch misjonarzy, którzy prowadzą parafię. Niektóre wioski, te które są większe i znajdują sią bliżej misji, mogą liczyć na msze święte raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Pozostała część wspólnot jest odwiedzana raz na miesiąc albo na dwa miesiące. Dzięki aktywnej współpracy świeckich, księża prowadzą katechezę w większych centrach takich jak: Colca, Cuquipata, Paltaybamba, Chancamayo czy Quorimayo.
Przy parafii działa również jadłodajnia, w której przygotowywane są posiłki dla najbardziej potrzebujących.

Do realizacji wielu działań ewangelizacyjnych i projektów misyjnych, oraz zaopatrzenia stołówki potrzebny jest sprawny samochód. Misjonarze, aby pomagać mieszkańcom, przemieszczają się pomiędzy placówkami misyjnymi oddalonymi od siebie nawet o kilkaset kilometrów.

Obecny pojazd wymaga częstych napraw. Wiąże się to z wysokimi kosztami i częstym brakiem środka transportu, co wydłuża niesienie pomocy i rozwój konkretnych dzieł na misji.

Większość dróg w Peru to tzw. trochas carozables – szlaki ubite i strome. W porach deszczowych bardzo często te drogi są przerywane przez potoki albo małe rzeczki. Poruszanie się nimi jest  bardzo niebezpieczne i dlatego niezbędny jest sprawny i bezpieczny pojazd.

Niestety misjonarze nie mają wystarczających funduszy, aby zakupić nowy samochód. Część pieniędzy zostanie pozyskana ze współpracy z MIVA Polska.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami wesprzyj Projekt 773!

Za projekt odpowiada ksiądz Józef Kamza SDB