56088 zł
cel 56000 zł

414
wspierających

 Wyposażenie oraz renowacja pracowni lekcyjnych w szkole sióstr salezjanek w Thornpark w Lusace

 

W Thornpark, w szkole sióstr salezjanek do klasy uczęszcza nawet 75 uczniów. Warunki są trudne, bo klasy są małe i brakuje miejsca do siedzenia. Niezbędne jest doposażenie klas lekcyjnych! 

Thornpark to jedna z najbardziej biednych dzielnic Lusaki, stolicy Zambii. Życie mieszkańców toczy się tu z dnia na dzień. Ludzie mieszkają bardzo skromnie, pracują dorywczo. Mimo że Lusaka jest handlowym, politycznym jak również gospodarczym centrum kraju, to poziom ubóstwa wynosi ponad 60%. Problemem jest wirus HIV i AIDS, utrudniony dostęp do służby zdrowia, nałogi i przemoc, brak stabilnej pracy. Poziom edukacji też pozostawia wiele do życzenia, o czym świadczy analfabetyzm nawet wśród uczniów szkół podstawowych. Wiele dzieci, kończąc ten etap, nie potrafi czytać i pisać.

Placówka misyjna w Thornopark istnieje od 1993 roku. Salezjanki prowadzą tu oratorium, szkołę podstawową i liceum. Dla młodzieży i dorosłych organizowane są są kursy zawodowe, a dzieci z oratorium uczęszczają na zajęcia dodatkowe. Dla większości z nich to jedyna szansa na zdobycie wykształcenia i zawodu, dlatego chętnych do szkoły jest coraz więcej. Niestety szkoła jest za mała a w salach lekcyjnych brakuje krzeseł oraz ławek.

Zakup sprzętu ma na celu ułatwienie prowadzenia zajęć i ćwiczeń dla uczniów. Rzetelna edukacja to dla tych biednych, młodych ludzi jedyna szansa na zmianę ich sytuacji i godnego życia.

Za zebrane pieniądze siostry planują zakup 60 krzeseł oraz 6 stołów lekcyjnych. Za pozostałe pieniądze zostaną zakupione farby w celu odnowienia pomieszczeń lekcyjnych.

Dołącz do akcji i razem z nami pomóż w zakupie ławek i krzeseł oraz renowacji sal lekcyjnych w szkole sióstr salezjanek z Thornpark w Lusace. Wspieraj z nami Projekt 761!

Za projekt odpowiada siostra Ireen Kapisha FMA