Drodzy Przyjaciele Misji Salezjańskich,

miesiąc październik br. został ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Jego temat brzmi: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Przypada on w setną rocznicę ogłoszenia Listu Apostolskiego Maximum illud, którym papież Benedykt XV pragnął nadać nowy impuls odpowiedzialności misyjnej głoszenia Ewangelii.

Wezwanie Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15) jest wciąż aktualne. Posłuszeństwo temu poleceniu Pana – wyjaśnia papież Franciszek – nie jest dla Kościoła opcją: jest jego „niezbędnym zadaniem”.

Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

Misje „odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie” (Redemptoris Missio 1). Niech działalność misyjna stanie się natchnieniem i oparciem dla nowej ewangelizacji.

Do odnowy życia chrześcijańskiego jesteśmy zaproszeni wszyscy. Możemy to uczynić poprzez osobiste spotkanie z Jezusem na modlitwie i w sakramentach, pogłębiając wiedzę religijną oraz życie duchowe, czerpiąc z przykładów świętych i błogosławionych misjonarzy, wreszcie realizując przykazanie miłości poprzez wspieranie misji duchowo i materialnie.

Zapraszam do przeżywania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego razem z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym w Warszawie. Na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych będziemy prowadzili kampanię społeczną celem ukazania piękna misji salezjańskich na przykładzie misji w Bangladeszu.

Razem z Redakcją Katolicką TVP przygotowaliśmy cykl filmów dokumentalnych o misjach w Bangladeszu. Będzie je można oglądać w TVP1 w każdą niedzielę począwszy od 8 września. Temu tematowi został poświęcony kalendarz na 2020 r., który dotarł do Darczyńców z czasopismem Misje Salezjańskie.

Na ten szczególnie misyjny czas niech Duch Święty udzieli nam łaski do życia i działania tak, aby wszyscy ludzie mogli spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Szczęść Boże!

 

 

ks. Jacek Zdzieborski SDB
dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie