Drodzy adopcyjni Darczyńcy, ślemy serdeczne podziękowania i pozdrowienia z Afryki!

Adopcja na Odległość finansuje naukę seminarzystów salezjańskich. Większość z nich stanowią Afrykanie z Zambii. Obecnie mamy 25 kandydatów na kapłanów, którzy są na wstępnej formacji (prenowicjat i nowicjat) oraz 53 seminarzystów studiujących na III-X roku. Mogą się kształcić m.in. dzięki szczodrobliwości Dobrodziejów Adopcji, dziękujemy Wam za ten dar!

Formacja kandydatów na salezjanów to ważna dziedzina działań naszego zgromadzenia. Szerzenie Ewangelii jest szczególnie istotne w krajach misyjnych, takich jak: Zambia, Zimbabwe, Malawi i Namibia, gdzie ludzie są depozytariuszami różnych tradycyjnych wierzeń, a sekty starają się pozyskać miejscową ludność odrywając ją od Kościoła Katolickiego. Jest to łatwiejsze na wioskach w buszu, gdzie wielu nie potrafi pisać i czytać, a przynależność do sekty jest początkowo nagradzana materialnymi korzyściami. W dobie kryzysu powołań w Europie, być może kapłani z Afryki i innych kontynentów będą tymi, którzy podtrzymają wiarę w świecie. Przesyłam fragmenty listów nowicjuszy.

Brat Joseph Nyondo SDB
sierpień 2022 r., Zambia

 

Mam na imię Christy, lat 25, pochodzę z Zambii. Pamiętam, że na początku jeden z księży opiekunów powiedział, iż nowicjat jest jak fundament. Gdy pogubisz się w tym czasie, następne lata mogą być zbyt trudne. Dlatego ważne jest zdobyte tu doświadczenie; nowicjat jest okresem rozpoczynającym życie zakonne we wspólnocie. Uczymy się wyciszyć, odkrywać znaczenie modlitwy, korzystać z kierownictwa duchowego. To czas rozpoznania osobistego powołania do życia zgodnego z regułą św. Franciszka Salezego. Kandydaci nie korzystają z telefonów komórkowych ani internetu. Poza sytuacjami wyjątkowymi nie opuszczają również wspólnoty. Charyzmatem salezjanów jest głoszenie Ewangelii. Zdobywam pierwsze doświadczenia w pracy apostolskiej wśród młodych.

*

Urodziłem się w miejscowości Mansa w Zambii. Do zgromadzenia wstąpiłem w 2010 roku. Obecnie studiuję na IV roku teologii. Przyjąłem święcenia diakonatu poprzedzające święcenia kapłańskie. W rodzinie niemal wszyscy są katolikami, za wyjątkiem czwartego z rodzeństwa. Jestem najstarszy z 9 dzieci. Rodzice są rolnikami. Dwoje z rodzeństwa podjęło już pracę jako farmaceuta i nauczyciel w szkole podstawowej, więc pomagają w utrzymaniu. Jeden z moich rodzonych braci również odkrył w sobie powołanie. Jest klerykiem diecezjalnym w Mansa. Kolejny właśnie ukończył szkołę średnią. Pozostałe rodzeństwo jest w szkole średniej i podstawowej. Jako salezjanin pragnę posługiwać na każdym miejscu, w którym Bóg mnie postawi. Diakon Moses.

*

Petrus, 26 lat, pochodzę z miasta Rundu w Namibii. Do salezjanów wstąpiłem w 2020 roku. Dziś szczerym sercem wyrażam Wam wdzięczność. Uczę się wspólnej pracy z braćmi w klasie i podczas codziennych czynności. Otwieram się na młodzież, wśród której posługuję. Apostolat w oratorium pozwala wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Modlitwa rozwija duchowo, wiedza psychologiczna ułatwia zrozumieć samego siebie, współbraci i dostrzegać ich potrzeby. Poprzez Wasze wsparcie możemy realizować powołanie. Chciałbym w przyszłości odwdzięczyć się za otrzymaną troskę prowadząc dzieci i młodzież do Boga.