8 lutego ks. Czesław Lenczuk wyruszył w podróż na misje do Afryki. Będzie pracował w Zimbabwe na placówce w Hwange, gdzie salezjanie prowadzą szkołę zawodową i średnią, a także parafię św. Teresy. To jego powrót do Afryki po kilkuletniej pracy w Rzymie.

Misjonarz wyjechał do Afryki jako diakon w 1993 roku. Pracował w Zambii, Malawi i Zimbabwe. W 2014 roku otrzymał propozycję pracy na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Wykładał przedmioty związane ze szkolnictwem zawodowym, pedagogiką i etyką pracy oraz kompetencjami zawodowymi. Ten czas również wykorzystał na leczenie.

Prosimy o modlitwę w intencji ks. Czesława. Niech Pan Bóg obdarza go potrzebnymi łaskami, zdrowiem i siłami do pracy!