W dniach 25-27 stycznia 2019 roku w Turynie na Valdocco odbyła się Konsulta Misyjna Towarzystwa Salezjańskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji salezjańskich z całego świata.

Członkiem Konsulty Misyjnej Zgromadzenia jako regionalny koordynator ds. animacji misyjnej regionu Europy Środkowej i Północnej jest ks. Jacek Zdzieborski SDB, dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie.

Celem Konsulty Misyjnej jest lepsze zrozumienie sytuacji, problemów i potrzeb poszczególnych regionów oraz promowanie braterskiej współpracy w animacji misyjnej całego Towarzystwa Salezjańskiego. Na spotkaniu omawiane są konkretne zagadnienia, dzięki czemu zagwarantowana jest ciągłość w realizacji działań podejmowanych przez Zgromadzenie. Tematy podejmowane na Konsulcie są później przedmiotem refleksji dla Kapituł Generalnych.

Konsulta Misyjna to grupa złożona z regionalnych koordynatorów ds. animacji misyjnej i innych osób zaproszonych przez radcę generalnego ds. misji celem przedstawienia wskazań, sugestii, oceny i wniosków, biorąc pod uwagę sześcioletni projekt Przełożonego Generalnego i jego rady w odniesieniu do sektora misyjnego. Radca może zapraszać inne osoby (salezjanów, członków Rodziny Salezjańskiej i inne osoby) na każdą Konsultę. Zwoływana jest co dwa lata lub zawsze, gdy Radca uzna to za konieczne.

Konsulta jest zwoływana, aby pomóc radcy ds. misji w wypełnianiu jego zadania polegającego na krzewieniu ducha i zaangażowania misyjnego w całym Towarzystwie Salezjańskim, koordynowaniu inicjatyw, prowadzeniu działalności misyjnej i zapewnieniu formacji misjonarzy.