Pierwszy Projekt Misyjny przyjęliśmy 21 maja 2003 roku. Do tej pory zrealizowaliśmy prawie 600 różnych projektów. To wszystko dzięki naszej wspólnej pracy!

Projekty Misyjne to odpowiedź na bieżące potrzeby mieszkańców krajów misyjnych. W ramach edukacji budujemy szkoły, przedszkola i oratoria salezjańskie. Otwieramy domy i sierocińce dla dzieci, które żyją i pracują na ulicy. Szkolimy podczas kursów zawodowych, wyposażamy biblioteki i placówki edukacyjne. Bardzo ważną częścią pomocy w ramach projektów misyjnych jest dożywianie najuboższych z krajów misyjnych i pomoc humanitarna. Zapewniamy posiłki dzieciom w szkołach, a ubogim rodzinom produkty żywnościowe. Wspieramy też uchodźców, ofiary wojen i konfliktów zbrojnych. W nagłych przypadkach pomagamy ofiarom kataklizmów, klęsk żywiołowych i epidemii.

W ramach pomocy staramy się dofinansowywać budowy i remonty na placówkach misyjnych. Pomagamy w budowie kościołów, kaplic, szkół, internatów, studni. Finansujemy zakup samochodów, rowerów i motorów niezbędnych dla misjonarzy w pracy lub dzieci w dotarciu do szkoły. W razie potrzeby staramy się pomóc w opłaceniu napraw i paliwa, żeby misjonarze mogli docierać do odległych wiosek.

Misjonarzy wspieramy w ich działaniach ewangelizacyjnych i pomocowych. Wyposażamy kaplice i zapewniamy stroje liturgiczne. W ramach pomocy misjonarzom pokrywamy koszty leczenia i lekarstw.

Z pomocą docieramy do najbardziej odległych miejsc na świecie.

Szybka i mądra pomoc

W sytuacjach kryzysowych staramy się szybko reagować i wspierać osoby poszkodowane. Pomagaliśmy ofiarom powodzi w Peru, trzęsienia ziemi na Haiti, tsunami w Indiach, a także uchodźcom w Sudanie i poszkodowanym podczas działań wojennych w Gruzji. Z pomocą docieramy też do miejsc, w których np. z powodu suszy panuje głód. Staramy się, aby każdy, kto potrzebuje pomocy ją otrzymał. Aż 40 Projektów Misyjnych dotyczyło dożywiania. W czasie pandemii w 2020 roku przekazaliśmy ponad pół miliona złotych na doraźną pomoc w krajach Ameryki Południowej, Afryki i Azji.

1_Projekty na www

Chcąc pomagać, budować i edukować pamiętamy, że trzeba wziąć pod uwagę możliwości i zwyczaje w danym regionie. Projekt musi być odpowiedzią na konkretne potrzeby mieszkańców, dlatego włączamy ich w nasze działania, aby czuli się za niego odpowiedzialni.  Już na początku projektu dbamy o to, aby ludzie wiedzieli, jak kontynuować dany projekt, np. uczymy, jak zadbać po wybudowaniu studni o jej konserwacje. Wybudowaliśmy studnie m.in. w Sudanie, Czadzie, Madagaskarze, Rwandzie. Dla zmniejszenia kosztów prowadzenia szkół i świetlic pomagamy w zakładaniu paneli solarnych, a także zbiorników wodnych i cystern.

Cykl publikacji o naszej działalności powstał przy okazji obchodzonego jubileuszu. To już 40 lat pomagamy misjom. W kolejnej części przedstawimy bardzo ważne działo: Duchową Adopcję Misjonarza.

Więcej informacji na temat naszego jubileuszu znajdziesz TUTAJ