W Wielkim Poście staraliśmy się, pokazać Wam codzienność biednych mieszkańców
jednej z etiopskich miejscowości, gdzie pracują siostry salezjanki.

Serdecznie dziękujemy Wam za udział
i dobre serce jakie okazaliście w tym trudnym czasie.

Dziękujemy s. Helenie, która dostarczała nam informacji, zdjęć i chętnie pisała dziennik. Mimo bardzo dużej liczby obowiązków,
zgodziła się na nowe zobowiązania. Przybliżyła nam swoją codzienną pracę,
opowiedziała historie ludzi, którym pomaga, opisała ich problemy i codzienne trudności.

Zebraliśmy 63 873 zł! Zebrane środki przekażemy s. Helenie, która przeznaczy je
na dożywianie dzieci, matek chorych na AIDS, młodych kobiet w ciąży i osób starszych.

To Wy, Dobrodzieje i Przyjaciele misji salezjańskich
jesteście dla tych biednych i opuszczonych ludzi znakiem nadziei!
Dziękujemy!