W dniu 24 sierpnia 2017 roku wróciły z krótkoterminowej misji w Kazachstanie Katarzyna Małkowska i Renata Wasilewska, wolontariuszki Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco.

Kasia i Renata pracowały na placówce misyjnej w Pawłodarze.

Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie na rzecz misji.