Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich ks. Andrzeja i ks. Alojzego

13 czerwca ks. Andrzej Zdzieborski i ks. Alojzy Gryszko, misjonarze, świętowali w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym jubileusz 50-lecia kapłaństwa!

I to był dzień bardzo wyjątkowy, bo dokładnie 13 czerwca 1972 roku przyjęli święcenia kapłańskie w Lądzie nad Wartą. Podczas Mszy świętej w naszej kaplicy dziękowaliśmy dobremu Bogu za dar powołania ks. Andrzeja i ks. Alojzego oraz prosiliśmy o dalsze błogosławieństwa dla nich.

Ks. Andrzej od 38 lat pracuje w Zambii. Wyjechał z drugą grupą misjonarzy z Polski, którzy rozpoczynali pracę w tym kraju. Przez wiele lat był proboszczem, sprawował sakramenty, wspierał ubogich słowem i czynem. Obecnie jest wikariuszem w Makululu.

Ks. Alojzy 26 lat spędził na misjach. 17 lat pracował w Argentynie, gdzie był proboszczem na różnych placówkach misyjnych. 9 lat pracował w Stanach Zjednoczonych, zajmując się duszpasterstwem osób hiszpańskojęzycznych. Obecnie ks. Alojzy pracuje w Płocku.

Jubilatom życzmy wielu obfitych łask Bożych na dalsze lata kapłańskiego posługiwania! Mocy Ducha Świętego i opieki Wspomożycielki Wiernych. Niech dobry Bóg obdarza ks. Andrzeja i ks. Alojzego zdrowiem, siłami i radością.