Program Adopcji na Odległość wspiera najbardziej potrzebujące dzieci i młodzież w 21 krajach misyjnych, umożliwiając im pójście do szkoły i podjęcie nauki.

 

Niestety, nie we wszystkich zakątkach świata młodzi ludzie mają szansę zdobywać wykształcenie. Wiele dzieci nie ma dostępu do edukacji. Często barierą są koszty posłania dziecka do szkoły. Choć teoretycznie nauka jest bezpłatna rodzice muszą z własnych środków kupić obowiązkowe mundurki, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przybory piśmiennicze, opłacić posiłek. czasem opłacić internat. Często rodzice z trudem zapewniają dzieciom jedzenie, co tu mówić o edukacji. Część dzieci objęta programem to sieroty i półsieroty. Mają od 6 do 25 lat.
Zostając opiekunem adopcyjnym decydujesz się na comiesięczną darowiznę w wysokości 40 złotych, co w ciągu roku daje kwotę 480 złotych. Przykładowo, 40 złotych może kosztować wyjście do kina lub kosz świeżych owoców na targu. Odmawiając sobie tej przyjemności raz w miesiącu, jesteś w stanie realnie zmienić czyjeś życie.

 

Podczas ostatnich trzech tygodni trwania kampanii promującej Program Adopcji na Odległość „DAJ DZIECIOM SZANSĘ NAUKI”, deklarację stałego udzielania pomocy złożyło 69 Darczyńców. Oznacza to otwarcie życiowych perspektyw dla kolejnej grupy najuboższych dzieci.

DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ GOTOWOŚĆ!

 

TY TEŻ MOŻESZ DOŁĄCZYĆ?

Aby zostać Opiekunem Adopcyjnym wystarczy wypełnić deklarację na naszej stronie: misjesalezjanie.pl/adopcja-na-odleglosc/
Oprócz danych niezbędnych do wymiany korespondencji z ośrodkiem, deklaruje się roczną kwotę zobowiązania, którą można uiszczać w ratach. Jest też możliwość wyboru misji.
Wystarczy 40 zł miesięcznie (czyli min. 480zł/rok lub więcej), aby zapewnić niezbędne zaplecze edukacyjne. W zamian Opiekun Adopcyjny otrzymuje listy i zdjęcia z misji, którą wspiera.