W dniu 14 września 2017 roku, z krótkoterminowej misji w Zambii wrócili: Angelika Kłos, Dominika Kowalska i Albert Szałda, wolontariusze Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco.

Dziewczyny przez prawie trzy miesiące pracowały na placówce salezjanek w Kasamie, a Albert pomagał salezjanom w pracy z chłopcami w Kazembe.

Dziękujemy za piękną pracę, otwarte serca i zaangażowanie na rzecz misji.