Mafinga w Tanzanii

Salezjanie pracują w Tanzanii od 1980 roku. Mafinga jest pierwszą placówką, na której rozpoczęli swoją działalność misyjną. Obecnie to jedno z czterech miejsc (oprócz miejscowości Dodoma, Dar es Salaam i Iringa), w których salezjanie angażują się w ewangelizację i edukację dzieci i młodzieży.

 

Na placówce misyjnej Mafinga salezjanie prowadzą:

Kto jest odpowiedzialny za program Adopcji na Odległość w Mafinga?

Kto jest objęty programem Adopcji na Odległość w Mafinga?

Do programu Adopcja na Odległość zostają wybrane dzieci i młodzież żyjące w skrajnie trudnych warunkach. Co roku pomocą objęta jest grupa licząca od 200 do ponad 300 dzieci i młodzieży. 98% z nich to sieroty. Większość straciła rodziców w wyniku śmierci spowodowanej chorobą AIDS. W ramach środków pochodzących z programu mają opłacane czesne i dostają wszelkie niezbędne materiały szkolne. Są to mundurki, obuwie, zeszyty i artykuły piśmiennicze, plecaki, często także swetry i koce.

Dzieci i młodzież uczestniczący w programie pochodzą z terenu parafii Mafinga, która obejmuje 16 wiosek. Uczą się w szkole podstawowej i średniej, część z nich przyucza się do zawodu. W każdej wiosce jest opiekun (przeważnie katecheta), który odpowiada za grupę powierzonych mu dzieci. Odwiedza je w domach, spotyka w szkole, czuwa ich wychowaniem etycznym i religijnym. Co pół roku otrzymuje raport ze szkoły dotyczący zachowania i postępów w nauce dzieci objętych programem.

Jaka jest społeczno-ekonomiczna sytuacja dzieci i młodzieży w Mafinga?

Na terenie parafii Mafinga mieszka, według szacunków misjonarzy, ponad 500 osieroconych dzieci. W przeważającej większości przypadków przyczyną śmierci ich rodziców była choroba AIDS. Region ten zajmuje drugie miejsce w Tanzanii pod względem umieralności na tę chorobę. Jeśli opieki nad dziećmi nie przejmie bliska rodzina, są one pozostawione same sobie. Łączą się wtedy w grupy, gdzie starsze dzieci opiekują się młodszymi.

Mieszkańcy miejscowości Mafinga i okolicznych wiosek są bardzo ubodzy. Na co dzień zmagają się z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, dach nad głową czy pomoc medyczna. Dzieci pracują w polu, pasą krowy i kozy, sprzątają obejście czy gotują posiłki. Pomimo tego, że są zdolne i inteligentne, często nie mają możliwości wykorzystania swojego potencjału. Edukacja, nawet na poziomie podstawowym, jest poza ich zasięgiem.

W jakim języku porozumiewają się dzieci i młodzież w Mafinga?

Na jakich terenach położone jest Mafinga i jaki klimat tam panuje?

Mafinga to małe miasteczko w regionie Iringa. Leży w środkowej części kraju, w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego. Opady są obfite latem i bardzo niewielkie zimą. Średnia temperatura to 17°C.

Dołącz do programu Adopcji na Odległość!

1
Wypełnij deklarację adopcyjną
i pomóż salezjańskim
misjonarzom i misjonarkom
w EDUKACJI i WYCHOWANIU
dzieci i młodzieży
z krajów misyjnych

Wypełnij deklarację adopcyjną

2
Wypełniając deklarację
stajesz się
OPIEKUNEM ADOPCYJNYM
grupy dzieci i młodzieży
z wybranej placówki misyjnej

ZostańOpiekunem Adopcyjnym

3
Wystarczy 40 zł MIESIĘCZNIE
(czyli min. 480zł/rok lub więcej)
aby zapewnić niezbędne warunki
do wychowania i edukacji
dzieci i młodzieży z placówki,
którą wspierasz

Zasil konto adopcyjne

4
Przynajmniej dwa razy w roku
otrzymasz LIST i ZDJĘCIA
z placówki misyjnej, którą wspierasz,
a co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (newsletter).

Obserwujwydarzenia na misjach

Koordynatorzy programu Adopcji na Odległość