San Lorenzo w Peru

Salezjanie pojawili się w San Lorenzo w styczniu 2001 roku w ramach rozpoczęcia Salezjańskiej Misji w Amazonii Peruwiańskiej.
Ich głównym zadaniem jest ewangelizacja Indian rozsianych na terenie prowincji Datem del Marañón.

Na placówce misyjnej w San Lorenzo salezjanie prowadzą:

Parafia

Parafia San Lorenzo obejmuje połowę terytorium prowincji Datem del Marañón, czyli około 22 tysiące kilometrów kwadratowych. Należy do niej 180 wiosek, do których dotrzeć można tylko drogą wodną. Wioski zamieszkują Indianie z plemion Achuar, Wampis, Kandozi, Awajún i Chapra. Podczas wypraw misyjnych salezjanie głoszą wśród nich Słowo Boże, katechizują, udzielają sakramentów. Jedynie w San Lorenzo jest kościół. Proboszczem parafii i dyrektorem wspólnoty jest ksiądz Roman Olesiński SDB. Ewangelizacja Indian poza San Lorenzo to obszar działalności księdza Józefa Kamzy SDB.

Oratorium

Przy kościele w San Lorenzo salezjanie prowadzą główne oratorium, a poza nim funkcjonują jeszcze cztery oratoria na peryferiach. Dzięki temu dzieci i młodzież mogą wspólnie spędzać czas, brać udział w zajęciach artystycznych i sportowych. Bywa, że oratorium to jedyne miejsce, gdzie dzieci mogą rozwijać zainteresowania i pasje. W domach i szkołach często nie mają do tego warunków ani odpowiednich materiałów.

Kto jest odpowiedzialny za program Adopcji na Odległość w San Lorenzo?

Za realizację programu Adopcja na Odległość na placówce misyjnej w San Lorenzo odpowiada salezjanin, ksiądz Józef Kamza.

Ksiądz Józef pochodzi z Poznania
w diecezji gnieźnieńskiej.

Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 2004 roku
w Lądzie nad Wartą.

W tym samym roku otrzymał krzyż misyjny
i wyruszył na misje do Peru.

Obecnie pracuje w Peru, w dżungli amazońskiej
w rejonie San Lorenzo.

Przeczytaj więcej o księdzu Józefie
(przepraszamy, strona w budowie)

Kto jest objęty programem Adopcji na Odległość w San Lorenzo?

Programem Adopcji na Odległość jest objęta grupa dzieci i młodzieży z wiosek należących do parafii San Lorenzo. Uczniowie nie chodzą do tej samej szkoły i nie mieszkają w jednym miejscu. Grupa jest zróżnicowana pod względem wiekowym (od dzieci rozpoczynających naukę w szkołę podstawowej po studentów Instytutu Pedagogicznego). Wszyscy podopieczni pochodzą z rodzin, które nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom edukacji.

Jaka jest społeczno-ekonomiczna sytuacja dzieci i młodzieży w San Lorenzo?

Mieszkańcy regionu Loreto utrzymują się głównie z rolnictwa. Ze względu na ograniczony rynek zbytu nie mają możliwości sprzedaży swoich produktów. To powoduje, że żyją ubogo, często na granicy nędzy. Dzieci cierpią na chroniczne niedożywienie, przez co często poważnie chorują. Dodatkowym problemem dzieci i młodzieży z tego regionu jest niski poziom edukacji i brak możliwości rozwoju. Ubóstwo i duże odległości pomiędzy wioskami sprawiają, że dzieci mają utrudniony dostęp do nauki.

W jakim języku porozumiewają się dzieci i młodzież w San Lorenzo?

Na jakich terenach położone jest San Lorenzo i jaki klimat tam panuje?

San Lorenzo to niewielkie miasteczko w dżungli amazońskiej położone nad rzeką Marañón, w regionie Loreto. Jest stolicą prowincji Datem del Marañón. Panuje tu klimat tropikalny z charakterystycznymi deszczami zenitalnymi. Opady deszczu występują nawet w miesiącach suchych. Średnia roczna temperatura wynosi 26,6ºC. Duża wilgotność powietrza potęguje uczucie gorąca.

Dołącz do programu Adopcji na Odległość!

1
Wypełnij deklarację adopcyjną
i pomóż salezjańskim
misjonarzom i misjonarkom
w EDUKACJI i WYCHOWANIU
dzieci i młodzieży
z krajów misyjnych

Wypełnij deklarację adopcyjną

2
Wypełniając deklarację
stajesz się
OPIEKUNEM ADOPCYJNYM
grupy dzieci i młodzieży
z wybranej placówki misyjnej

ZostańOpiekunem Adopcyjnym

3
Wystarczy 40 zł MIESIĘCZNIE
(czyli min. 480zł/rok lub więcej)
aby zapewnić niezbędne warunki
do wychowania i edukacji
dzieci i młodzieży z placówki,
którą wspierasz

Zasil konto adopcyjne

4
Przynajmniej dwa razy w roku
otrzymasz LIST i ZDJĘCIA
z placówki misyjnej, którą wspierasz,
a co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (newsletter).

Obserwujwydarzenia na misjach

Koordynatorzy programu Adopcji na Odległość