Zway w Etiopii

Zway jest jedną z czterech placówek w Etiopii prowadzoną przez siostry salezjanki.
Siostry zajmują się edukacją, wychowaniem i ewangelizacją dzieci i młodzieży.

Na placówce misyjnej w Zway salezjanki prowadzą:

Centrum edukacyjne


W ramach wspierania edukacji dzieci i młodzieży salezjanki prowadzą przedszkole, szkołę podstawową i średnią. Do przedszkola uczęszczają dzieci w trzech grupach wiekowych, w sumie 531 osób. Szkoła podstawowa ma osiem klas, do których łącznie należy 1366 uczniów. W szkole średniej, która obejmuje dziewiątą i dziesiąta klasę, uczy się 381 uczniów. W sumie pod skrzydłami sióstr jest 2278 podopiecznych. Dyrektorką centrum edukacyjnego jest siostra Worku Alemitu Lucia z Etiopii. Siostry salezjanki uczą w szkołach języka angielskiego i etyki. Przygotowują też spotkania formacyjne dla nauczycieli i rodziców. Pozostałe przedmioty prowadzą świeccy nauczyciele, z których wszyscy są Etiopczykami.

Kursy zawodowe i uniwersyteckie


Oprócz edukacji na poziomie obowiązkowym salezjanki prowadzą pomaturalną szkołę zawodową, kursy dla kobiet i kursy uniwersyteckie z zakresu technologii informatycznej. Szkoła pomaturalna kształci przyszłych techników komputerowych i oferuje kursy z projektowania odzieży. W sumie uczy się w niej 265 osób. W ramach programu Promocji Kobiet siostry prowadzą także kursy szycia, wyplatania koszy, haftu i higieny.

Oratorium


Siostry organizują oratorium dla ponad 400 dziewcząt. Dzięki temu dziewczęta mogą spędzić czas na kreatywnych zajęciach i uczą się postępować zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.

Przychodnia


Przychodnia sióstr salezjanek posiada własne laboratorium i aptekę. Szczególną troską otaczane są kobiety ciężarne, dzieci i młodzież. Wszystkie pracujące w niej pielęgniarki pochodzą z Etiopii. Przy przychodni działa program dożywiania i opieki zdrowotnej dla 60 rodzin żyjących w skrajnym ubóstwie.

Kto jest odpowiedzialny za program Adopcji na Odległość w Zway?

Kto jest objęty programem Adopcji na Odległość w Zway?

Programem Adopcja na Odległość objęci są uczniowie z Centrum edukacyjnego, do którego należy przedszkole, szkoła podstawowa i średnia. Siostry wybierają osoby, które będą wspierane spośród najbiedniejszych dzieci w Zway. Większość z nich nie jest w stanie opłacić minimalnej składki, która wynosi 20 euro rocznie. W ramach programu siostry zapewniają dzieciom podręczniki, przybory szkolne i mundurki. Najbardziej potrzebujące otrzymują w szkole posiłki.

Jaka jest społeczno-ekonomiczna sytuacja dzieci i młodzieży w Zway?

Dzieci, a w szczególności dziewczynki w Zway mają utrudniony dostęp do edukacji. Ludność Zway zajmuje się głównie rolnictwem i ogrodnictwem. Jednak z powodu klimatu, region często nawiedzają susze. Poza dostępem do edukacji problemem jest więc wyżywienie. Dzieci często są niedożywione i brakuje im dostępu do opieki medycznej, co utrudnia naukę. Od zeszłego roku w Etiopii trwają antyrządowe protesty. Dotykają również najmłodszych, gdyż wiążą się z niszczeniem placówek medycznych, infrastruktury i budynków administracji.

 

W jakim języku porozumiewają się dzieci i młodzież w Zway?

Na jakich terenach położone jest Zway i jaki klimat tam panuje?

Zway jest położone w centralnej części Etiopii, na Wyżynie Abisyńskiej. Panuje tam klimat podrównikowy, który jest łagodzony dużą wysokością nad poziomem morza. Dzięki temu temperatury nie są tak wysokie jak na innych obszarach strefy podrównikowej. Charakterystyczny dla tego regionu jest podział na porę suchą i deszczową.

Dołącz do programu Adopcji na Odległość!

1
Wypełnij deklarację adopcyjną
i pomóż salezjańskim
misjonarzom i misjonarkom
w EDUKACJI i WYCHOWANIU
dzieci i młodzieży
z krajów misyjnych

Wypełnij deklarację adopcyjną

2
Wypełniając deklarację
stajesz się
OPIEKUNEM ADOPCYJNYM
grupy dzieci i młodzieży
z wybranej placówki misyjnej

ZostańOpiekunem Adopcyjnym

3
Wystarczy 40 zł MIESIĘCZNIE
(czyli min. 480zł/rok lub więcej)
aby zapewnić niezbędne warunki
do wychowania i edukacji
dzieci i młodzieży z placówki,
którą wspierasz

Zasil konto adopcyjne

4
Przynajmniej dwa razy w roku
otrzymasz LIST i ZDJĘCIA
z placówki misyjnej, którą wspierasz,
a co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (newsletter).

Obserwujwydarzenia na misjach

Koordynatorzy programu Adopcji na Odległość