Bosco Lac w DR Konga

Placówka misyjna Bosco Lac położona jest na obrzeżach Gomy, gdzie osiedliły się setki tysięcy uchodźców. Przybyli z wiosek, z których wypędziły ich nieustające walki i mordy. Wśród nich są dzieci i młodzież: pozostawieni sami sobie, bez pieniędzy na edukację, bez nadziei na przyszłość. To z tą opuszczoną młodzieżą pracują salezjanie w Bosco Lac.

 

Na placówce misyjnej Bosco Lac salezjanie prowadzą:

Prenowicjat „Bosco Lac”

Salezjanie na placówce misyjnej Bosco Lac prowadzą początkowy etap zakonnej drogi salezjańskiej, który obejmuje aspirantat, prenowicjat i nowicjat. Tutaj trafiają kandydaci do Zgromadzenia Salezjańskiego, którzy chcą swoje życie poświęcić Bogu i w swojej pracy duszpasterskiej naśladować Świętego Jana Bosko. Obecnie uczy się tu 40 aspirantów, 30 pre-nowicjuszy i 14 nowicjuszy.

Formacja zaczyna się aspirantatem, który trwa rok. Na tym etapie kandydaci pracują w domach salezjańskich, aby zobaczyć, jak wygląda praca salezjanów. Uczą się języka angielskiego i francuskiego. Mają wykłady z duchowości oraz odbywają asystencję salezjańską, która polega na spędzaniu czasu z młodzieżą.

Kolejnym etapem jest roczny prenowicjat, podczas którego kandydaci pogłębiają wiedzę teologiczną i zdobywają doświadczenie w różnych wspólnotach salezjańskich. Oprócz towarzyszenia młodzieży w oratorium dodatkową aktywnością jest apostolat w parafiach, szkołach i więzieniach.

W nowicjacie kandydaci są wprowadzani w życie religijne przez cały rok liturgiczny. Mają wykłady na temat życia konsekrowanego. Poznają szczegółowo charyzmat salezjański poprzez studiowanie konstytucji salezjańskiej i historii zgromadzenia. Na zakończenie nowicjatu kandydaci otrzymują krzyż salezjański i składają śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Są to śluby czasowe.

Kto jest odpowiedzialny za program Adopcji na Odległość w Bosco Lac?

Kto jest objęty programem Adopcji na Odległość w Bosco Lac?

Programem objęci są kandydaci na salezjanów, którzy z powodu braku środków finansowych samodzielnie nie mogliby realizować swojego powołania. Wsparcie opiekunów adopcyjnych jest niezbędne, aby pokryć wydatki związane z edukacją podopiecznych i ich pobytem w Boscolac. Dzięki temu księża salezjanie mogą kupić podręczniki i podstawowe przybory szkolne oraz pokryć koszty całodziennego utrzymania kandydatów.

Jaka jest społeczno-ekonomiczna sytuacja młodzieży w Bosco Lac?

Region, w którym leży placówka misyjna Bosco Lac jest położony na granicy z Rwandą i Ugandą. Od ponad 20 lat trwają tu konflikty zbrojne na tle przynależności etnicznej, rywalizacji o ziemię i zasoby naturalne. Ostatni zakończył się w 2013 roku, ale dla milionów osób konsekwencje są odczuwalne do dziś. Podczas wojny chłopcy byli przymusowo wcielani do sił zbrojnych i grup rebelianckich, dziewczynki zmuszane do prostytucji czy do małżeństwa. Miliony mieszkańców musiało opuścić swoje domy. W samej Gomie powstało wiele obozów dla uchodźców. Wiele dzieci z rodzin przesiedleńczych głoduje, wielu nastolatków żyje na ulicy. Dodatkowym problemem jest analfabetyzm i brak dostępu do edukacji.

W jakim języku porozumiewają się dzieci i młodzież w Bosco Lac?

Na jakich terenach położone jest Bosco Lac i jaki klimat tam panuje?

Placówka misyjna Bosco Lac jest położona na peryferiach miasta Goma, które jest stolicą prowincji Kiwu Północne. Panuje tu klimat tropikalny z deszczowym latem.

Dołącz do programu Adopcji na Odległość!1
Wypełnij deklarację adopcyjną
i pomóż salezjańskim
misjonarzom i misjonarkom
w EDUKACJI i WYCHOWANIU
dzieci i młodzieży
z krajów misyjnych

Wypełnij deklarację adopcyjną

2
Wypełniając deklarację
stajesz się
OPIEKUNEM ADOPCYJNYM
grupy dzieci i młodzieży
z wybranej placówki misyjnej

ZostańOpiekunem Adopcyjnym

3
Wystarczy 40 zł MIESIĘCZNIE
(czyli min. 480zł/rok lub więcej)
aby zapewnić niezbędne warunki
do wychowania i edukacji
dzieci i młodzieży z placówki,
którą wspierasz

Zasil konto adopcyjne

4
Przynajmniej dwa razy w roku
otrzymasz LIST i ZDJĘCIA
z placówki misyjnej, którą wspierasz,
a co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (newsletter).

Obserwujwydarzenia na misjach

Koordynatorzy programu Adopcji na Odległość

Wspieram duchowoWspieram materialnie