W Wielkim Poście zapraszamy Was do Makululu. Jest to najbiedniejsza dzielnica Kabwe w Zambii i jedne z największych slumsów w Afryce. Pracują tam salezjanie oraz wolontariusze. Oto kilka faktów o Makululu:

1. W Makululu żyje ponad 80.000 ludzi. Gęstość zaludnienia jest ogromna.

2. Jednym z największych problemów jest wirus HIV i AIDS. Choruje aż 24% ludzi dorosłych.

3. Statystycznie więcej niż 1 dziecko na 4 to sierota, co daje ponad 5.000 dzieci sierot.

4. Jest tylko jeden ośrodek zdrowia. Leki i badania specjalistyczne są poza zasięgiem.

5. Są trzy szkoły podstawowe. W jednej klasie jest średnio 60 uczniów. Już w pierwszych dniach nowego roku szkolnego nie było miejsc dla dzieci w pierwszej klasie.

6. 40% dzieci w wieku szkolnym (7-14 lat) nie chodzi do szkoły.

7. Jest duży problem z wodą do picia i gotowania: woda w studniach jest skażona ołowiem, woda miejska jest dostępna tylko w niektórych godzinach dnia.