W miejscowości Adwa s. Anna Polak we współpracy z animatorami prowadzi trwający trzy tygodnie Summer Camp. Całe wydarzenie poprzedziły warsztaty przygotowujące animatorów tak, by 7 sierpnia móc rozpocząć turnus.

Program dnia jest dobrze zorganizowany – od porannego rozruchu na apelu, tańcem i modlitwą przechodzi się do zajęć dydaktycznych. Po przerwie obiadowej dzieci i młodzież udają się na rozgrywki sportowe i zabawy, kończąc dzień znów spotkaniem modlitewnym.

Każdego dnia po zakończonych zajęciach animatorzy spotykają się na ewaluacji i przygotowaniu na następny dzień.

Oratorium prowadzone jest dwóch grupach wiekowych. Pierwsza, to dzieci od 9 do 16 roku życia, druga to maluchy od 5 do 8 roku życia. Ich zajęcia są inne, oparte na filmie „Gdzie jest Nemo?” Każdego dnia wraz z fragmentem filmu dzieci poznają kolejne stworzenie wodne, prowadzone są zajęcia muzyczne, plastyczne i sportowe w oparciu o wodny świat.

W zajęciach letniego oratorium bierze udział 400 dzieci starszych i 200 maluchów. 10 nauczycieli i 22 animatorów czuwa nad bezpieczeństwem i organizuje atrakcje dla dzieci.