Dziś mija 3. rocznica śmierci ks. Piotra Malca.
Ksiądz Piotr wyjechał na misje jeszcze jako kleryk w 1988 roku. Studia teologiczne odbył w Kenii, pracował w Zambii i Zimbabwe.
Zmarłego misjonarza polecajmy Miłosiernemu Bogu.