KS. PIOTR WOJNAROWSKI SDB

Pochodzę z Przemyśla.

Święcenia kapłańskie przyjąłem
w 1998 roku.

 

Kościół posłał mnie na misje w 2003 roku.

Państwa, w których pracowałem:
Liberia, Nigeria, Sierre Leone, Ghana.

Aktualnie pracuję w 
Ghanie w miejscowości Tema.

Moja praca na co dzień …

Jestem proboszczem parafii, która znajduje się w odległości 3 km od naszego domu. Na Mszę Świętą dojeżdżam codziennie na godzinę 6 rano. W czasie Wielkiego postu spotykamy się na adorację o godzinie  5.30 rano. Podczas wieczornych spotkań spotykamy się z miejscowymi parafianami, modlimy się wspólnie. Msze Święte odprawiamy codziennie rano, wieczorem oraz w weekendy. Nasza parafia jest parafią nową. Najbliższe plany obejmują wybudowanie oddzielnego domu parafialnego,  ponieważ Kościół znajduje się w domu parafialnym. W dalszej przyszłości chcemy wybudować budynek Kościoła.

Moja misja w trzech słowach …

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie