KS. PAWEŁ DZIATKIEWICZ SDB

Pochodzę z Wrocławia w archidiecezji wrocławskiej.

 

Święcenia kapłańskie przyjąłem w 1977 roku.

 

Kościół posłał mnie na misje w 1982 roku.

 

Państwa, w których pracowałem: Zambia, Malawi.

 

Aktualnie pracuję w Stanach Zjednoczonych.

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie