1100 zł
cel 56000 zł

3
wspierających

 Budowa klas i zakup biurek do szkoły w Thornpark

Pomóżmy młodym ludziom z ubogiej dzielnicy w Lusace zdobyć wykształcenie. Zapewnijmy im miejsce do nauki! 

W każdej ławce siedzi troje uczniów. Panuje tłok i zaduch, ale dla młodych ludzi najważniejsze jest to, że mogą się uczyć. W Thornpark w szkole sióstr salezjanek w jednej klasie jest 66-75 uczniów. Warunki są trudne, bo klasy są małe i brakuje miejsca do siedzenia. Dla wielu to jedyna szansa na zdobycie wykształcenia i zawodu, dlatego chętnych do szkoły jest coraz więcej. Niestety szkoła jest za mała.

Co możemy zrobić? Wybudować dwie klasy oraz wyposażyć je w ławki i stoliki. Za pozostałe środki opłacimy pensje nauczycieli, żeby najubożsi mogli uczyć się, nie ponosząc żadnych opłat.

Thornpark należy do jednej z najbiedniejszych dzielnic Lusaki, stolicy Zambii. Życie mieszkańców toczy się z dnia na dzień, mieszkają bardzo skromnie, pracują dorywczo. Mimo że Lusaka jest handlowym, politycznym i gospodarczym centrum kraju, to poziom ubóstwa wynosi ponad 60%. Problemem jest wirus HIV i AIDS, utrudniony dostęp do służby zdrowia, nałogi i przemoc, brak stabilnej pracy.

Placówka misyjna w Thornopark powstała w 1993 roku. Siostry salezjanki prowadzą tu oratorium, szkołę podstawową i liceum. Dla młodzieży i dorosłych prowadzone są kursy zawodowe, a dzieci z oratorium mają zajęcia dodatkowe.

Zamknięcie placówek edukacyjnych w marcu 2020 roku z powodu pandemii uniemożliwiło dalszą naukę. W wielu domach nie ma prądu, telewizji czy radia, więc nie było możliwości prowadzenia nauki zdalnej. Kolejni ludzie tracili pracę, najtrudniejsza sytuacja była tych, którzy pracowali z dnia na dzień, bo zostali bez żadnego źródła utrzymania. Ludzie pukali do misji, prosząc o jedzenie. Siostry starały się, jak mogły pomóc najbardziej potrzebującym, odkładając nieco na bok inne projekty. Uruchomiły program dożywiania. Teraz brakuje

Za projekt odpowiada siostra Ireen Kapisha FMA