57577 zł
cel 56000 zł

167
wspierających

Renowacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Centrum Młodzieżowym w Callao

Budynek Centrum Młodzieżowego w Puerto Nuevo w Callao wymaga natychmiastowego remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej.  Stara instalacja w ponad 50-letnim budynku jest w złym stanie technicznym, rury są przerdzewiałe, dochodzi do przecieków. Przyłącz się do akcji i wspólnie z nami wspieraj Projekt 656!

W ramach Projektu 656 chcemy wymienić całą instalację wodno-kanalizacyjną, podłączyć budynek do sieci miejskiej, wybudować awaryjny zbiornik na wodę bieżącą oraz wymienić urządzenia sanitarne, które są popękane i przeciekają, generując dodatkowe koszty. Obecnie prowadzenie zajęć w tym budynku staje się wręcz niemożliwe. Remont sieci poprawi ogólne warunki i zapewni, że podopieczni będą spędzać czas w bezpiecznych warunkach. Salezjanie poszukują środków finansowych nie tylko na remont sieci wodno-kanalizacyjnej, lecz także na konieczną wymianę okien i ogólne funkcjonowanie placówki. Tego dotyczy Projekt 655 –> misjesalezjanie.pl/projekt-655-wymiana-okien/

Wykształcenie dzieci i młodzieży ze slumsów Puerto Nuevo w Callao w Peru jest bardzo niskie.  Częstym problemem jest brak umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem. Brak podstawowego wykształcenia powoduje późniejsze wykluczenia społeczne tych młodych ludzi. Centrum Młodzieżowe w Callao służy dzieciom i młodzieży za drugi dom. Podopieczni mogą tu odrabiać lekcje, uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych a młodzież i okoliczni mieszkańcy dokształcać się zawodowo. Niestety, mimo wielu już podjętych  remontów i modernizacji, budynek wymaga wymiany całej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Dołącz do akcji i wspieraj Projekt 656!

Za projekt odpowiada ksiądz Piotr Dąbrowki SDB