42800 zł
cel 42800 zł

1
wspierających

Wsparcie delegatury salezjańskiej na Białorusi

 

Delegatura salezjańska na Białorusi działa na terenie diecezji grodzieńsko – mińsko – mohylewskiej od ponad 19 lat. W tym czasie powstało 5 domów zakonnych, 3 ośrodki młodzieżowe, w których pracuje 19 księży salezjańskich. Niestety, brakuje pieniędzy na funkcjonowanie całej delegatury oraz na rozwój. Dołączmy do akcji i wspólnie zrealizujmy Projekt 611.

W obecnej sytuacji ekonomicznej na Białorusi pogarsza się stan emocjonalny i psychiczny dzieci i młodzieży. To wymaga ścisłego monitorowania, kontroli i szybkiego reagowania na jej negatywne przejawy. Aby móc pomóc młodzieży oraz zrozumieć ich problemy należy poszerzyć swoją działalność oraz otworzyć się na nowe technologie takie masowej, takie jak: radio, telewizja i internet. Niezbędne jest również zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny psychologii, komunikacji, administracji oraz księgowości. Niestety delegatura białoruska nie jest w stanie samodzielnie pokryć tych wydatków.

Salezjanie na Białorusi są bardzo cenieni, jednak z uwagi na panującą biedę oraz ustrój polityczny nie mogą liczyć na wsparcie lokalnej społeczności oraz władz. Wspólnie możemy pomóc rozwoju misji salezjańskiej na Białorusi. Dołącz do akcji i wspólnie z nami wspieraj Projekt 611.

Za projekt odpowiada ksiądz Viktar Haidukevich SDB

PROJEKT ZREALIZOWANY! DZIĘKUJEMY!

Szanowni Darczyńcy, Projekt 611 został zrealizowany i rozliczony zgodnie z założeniami projektowymi. Serdeczne Bóg zapłać za Waszą pomoc i wsparcie.