71801 zł
cel 71046 zł

212
wspierających

Dofiansowanie do wyjazdu na kolonie dla ubogich dzieci z trzech wiosek w Makuyu, Embu i Mutuini w Kenii

 

Siostry salezjanki są obecne na misji w Kenii od 30 lat. Projekt 596 obejmuje trzy placówki misyjne w miejscowościach Mutuini, Embu oraz Makuyu. Salezjanki prowadzą tam między innymi przedszkole, szkołę podstawową, szkołę średnią, oratorium, internat, nowicjat oraz uczą lekcji religii  w salce przyparafialnej.

Celem projektu jest organizacja wyjazdowych kolonii dla grupy 3000 dzieci i młodzieży z trzech placówek misyjnych w Kenii prowadzonych przez siostry salezjanki. Razem możemy pomóc w realizacji Projektu 596!

Kenia jest krajem wielu kontrastów. Ponad 40% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. Dostęp do podstawowych usług wysokiej jakości, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, czysta woda i urządzenia sanitarne, jest często luksusem dla wielu osób.

W szkołach prowadzonych przez misjonarki realizowanych jest szereg zajęć pozalekcyjnych, mających na celu poprawę jakości życia oraz doszkalania zawodowe. Należą do nich sport, zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne, kursy komputerowe, zajęcia z krawiectwa, fryzjerstwa i wiele innych. Działania te mają swój wkład w rozwój społeczny uczniów.

Misjonarki zamierzają wyjść naprzeciw szerokim potrzebom, które występują w lokalnych społecznościach.
W ramach projektu zostaną zorganizowane dwa obozy wyjazdowe. Zajęcia będą organizowane w terminach wolnych od zajęć szkolnych. Do projektu zostaną zatrudnieni dodatkowi nauczyciele, trenerzy oraz opiekunowie. W ramach kolonii będzie organizowanych wiele zajęć i zawodów sportowych, zajęć taneczno – muzycznych, zajęć artystycznych. Animacje będą dostosowane do różnych grup wiekowych, tak, aby każde dziecko czuło się bezpieczne i zadowolone.

Za zebrane środki finansowe misjonarki zapewnią dzieciom między innymi opiekę, transport, zakwaterowanie na koloniach, wyżywienie oraz różne atrakcje. Niestety dzieci oraz ich rodzin nie stać na opłacenie wyjazdów. Możliwości finansowe sióstr są również ograniczone.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami wspieraj Projekt 596!

Odpowiedzialna za projekt jest siostra Lucy Wegoki FMA

PROJEKT ZREALIZOWANY! DZIĘKUJEMY!

Szanowny Darczyńcy

Przesyłam serdeczne pozdrowienia z Inspektorii Sióstr Salezjanek pracujących w Afryce Wschodniej.

Pragnę podziękować za hojną darowiznę na wsparcie projektu 596. Cieszymy się, że mimo długiej drogi udało się przekazać wsparcie na projekt polegający na promowaniu zdobywania wiedzy, realizacji i promocji talentów a także umiejętności interpersonalnych dzieci na 3 misjach.

Pragnę wyrazić moje najgłębsze podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu., w tym z wielkim uznaniem dziękuję pracownikom Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie jak również Wam drodzy Darczyńcy. To dzieki Wam udało się zrealizować nasz cel.

Jestem bardzo wdzięczna i z wielką niecirpliwośćią czekam na nasza dalszą współpracę, ponieważ staramy się służyć najbardziej potrzebującym, zwłaszcza dzieciom w naszych społecznościach. Dziękuję serdecznie za Wasze wsparcie.

Z poważaniem

Siostra Agnes Ngosa, siostra Inspektorka FMA-AFE