76099 zł
cel 76104 zł

403
wspierających

Pomoc dla szpitala Kilimanjaro Christian Medical Center w Moshi w Tanzanii.

Monika Chudzyńska, wolontariuszka Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco działającego przy Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie, podczas swojej pracy misyjnej w Afryce została ukąszona przez komara malarycznego. Niestety, choroba nie została prawidłowo zdiagnozowana i rozwijała się niewykryta, co doprowadziło do śpiączki. Przewieziona nieprzytomna do szpitala (Kilimanjaro Christian Medical Centre w Moshi w Tanzanii), została przyjęta na oddział intensywnej terapii, gdzie lekarze stwierdzili malarię mózgową w jej śmiertelnej odmianie, której się najbardziej obawiali. Stan wolontariuszki pogarszał się. Jej życie było zagrożone. Nerki przestały działać. Była obawa, że kolejne mogą być płuca lub serce. Mózg był zablokowany przez pasożyty.

Lekarze przygotowywali nas na najgorsze. Zrobili, co było w ich mocy. Kazali czekać i modlić się. Jednocześnie proponowali przewiezienie jej do lepszego szpitala. Najbliższym takim był szpital w Nairobi w Kenii.
Personel szpitala Kilimanjaro Christian Medical Center w Moshi otoczył Monikę najlepszą możliwą opieką w czasie jej choroby. Placówka nie była jednak odpowiednio wyposażona do przeprowadzenia koniecznych badań.

Mimo to, Monika została uzdrowiona. 

Szpital Kilimandżaro Christian Medical Center znajduje się u podnóża ośnieżonego szczytu Kilimandżaro w Tanzanii. Został otwarty w marcu 1971 r. przez Fundację Dobrego Samarytanina, która zaplanowała i zgromadziła duże fundusze na jego budowę i wyposażenie. KCMC to szpital dedykowany dla ponad 15 milionów ludzi w północnej Tanzanii. Placówka to ogromny kompleks, który może pomieścić od  500-800 chorych, w szpitalu znajduje się również 40 inkubatorów  dla dzieci. Szpital zatrudnia 1000 pracowników.

Potrzeby placówki są jednak ogromne, znacznie przewyższają budżet szpitalny, z uwagi na brak niektórych oddziałów szpitalnych oraz częściowy brak potrzebnej aparatury medycznej szpital nie może w pełni pomagać ludziom chorym i potrzebującym, między innymi jak to miało miejsce w przypadku Moniki.

Poprzez zbiórkę pieniędzy na Projekt 517 oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego chcemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli z KCMC, w tym lekarzom, za pomoc oraz opiekę nad Moniką, ale przede wszystkim sprawić, że szpital będzie mógł zapewnić w przyszłości należytą opiekę każdemu potrzebującemu.

Razem wesprzyjmy Projekt 517!

Odpowiedzialny za projekt jest ksiądz Jacek Zdzieborski – dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie.