95353 zł
cel 49975 zł

721
wspierających

Budowa studni w Rukago

Towarem deficytowym w Rukago w Burundi jest woda. Wspólnie wybudujmy studnię!  

Wody pitnej w Rukago jest zbyt mało. Liczba mieszkańców znacznie przewyższa możliwości wydobycia lub oczyszczenia wody. Ludzie nie mają dostępu do czystej, pitnej wody. Nie mają wyboru i używają tej zanieczyszczonej. Piją, używają do gotowania i myją się wodą z rzeczki, która znajduje się daleko od wioski. Aby ją przynieść muszą przemierzyć drogę wzdłuż stromych wzgórz. Jeśli jest pora deszczowa, ludzie zbierają wodę z rynien.

Wybudowanie studni zniweluje poważny problem zagrażający ich zdrowiu. Pomimo biedy, mieszkańcy tego regionu są życzliwi i wzajemnie się wspierają.

Burundi jest jednym z krajów Afryki Wschodniej. Z ekonomicznego punktu widzenia, większość obywateli tego kraju żyje z rolnictwa. Niestety, stopniowe wylesianie spowodowało rozległe erozje gleby. W niektórych terenach plony są coraz mniejsze. Bieda staje się coraz większa.

Razem możemy sprawić, że ludność z Rukago będzie miała dostęp do wody pitnej!

Wesprzyj projekt 512.

Odpowiedzialny za projekt jest ks. John Ngigi  Njuguna