93384 zł
cel 76104 zł

1123
wspierających

Renowacja szkoły podstawowej w Mokambo

Katanga, w której realizowany będzie projekt, to uboga prowincja w Demokratycznej Republice Konga. Dzieci i młodzież do 20 roku życia stanowią 60% mieszkańców. Wielu z nich nie chodzi do szkoły, bo nie stać ich na zapłacenie czesnego, kupienie mundurków i innych wymaganych materiałów.

Salezjanie i salezjanki prowadzą w tym regionie sześć szkół. Jedną z nich jest kompleks edukacyjny w miasteczku Mokambo. Uczniowie są podzieleni na 17 klas, po 45 osób każda. Budynek szkoły podstawowej Intungulushi pochodzi z lat 60-tych i obecnie infrastruktura się rozpada. Część sanitarna jest przestarzała i wymaga remontu.

Najpilniejszą potrzebą jest renowacja tylnej ściany budynku. Stare fundamenty, regularnie podmywane przez deszcze, spowodowały jej tąpnięcie. Pionowe pęknięcie przechodzi przez całą ścianę i grozi zawaleniem budynku. Projekt dotyczy funduszy na prace budowlane (m.in. zbudowanie ścian nośnych i kanału odwadniającego), które są niezbędne, aby budynek nie uległ całkowitemu zniszczeniu. Dzięki renowacji setki dzieci rocznie będą mogły kontynuować edukację w szkole.

Odpowiedzialny za projekt jest ks. Paulin Kayumba SDB