22178 zł
cel 20294 zł

196
wspierających

Naprawa samochodu i dojazdy do wiosek parafii Nkhotakota

W 1997 roku ojcowie biali opuścili parafię św. Pawła położoną w miasteczku Nkhotakota na północy Malawi i przekazali ją salezjanom. Od tego czasu parafia bardzo się rozrosła i obecnie liczy 36 filii położonych w promieniu 180 km od miasta, 18.000 wiernych i 1000 osób, które przygotowują się do przyjęcia Chrztu Świętego.

Praca salezjanów polega tam przede wszystkim na sprawowaniu sakramentów, głownie Eucharystii i Spowiedzi Świętej. Codzienna Msza Święta w parafii oraz kilka razy w roku w filiach pomaga wiernym we wzrastaniu w wierze i tworzeniu, tam gdzie żyją, małych wspólnot chrześcijańskich. Oprócz tego organizowane są dla nich rekolekcje i spotkania formacyjne, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych.

Ogromna powierzchnia parafii św. Pawła jest dużym wyzwaniem. Zły stan dróg, zwłaszcza w porze deszczowej, bardzo utrudnia dojazd do filii i zwiększa koszty transportu. Dodatkowym problemem są ciągle rosnące ceny paliwa oraz dewaluacja malawijskiej waluty kwacha. Misja salezjańska ma do dyspozycji dwa samochody. Jeden z nich po wielu latach użytkowania jest już w złym stanie i wymaga ciągłych napraw, które przekraczają możliwości finansowe wspólnoty.

Projekt 451 obejmuje naprawę samochodu Toyota Pickup i zakup rocznego zapasu paliwa, co pozwoli na regularne wizyty w filiach parafialnych.

Odpowiedzialny za projekt jest ks. Józef Czerwiński SDB

Projekt zrealizowany. Dziękujemy!

Drodzy Przyjaciele misji, drodzy Dobrodzieje,

Na początku pragnę serdecznie pozdrowić Was Wszystkich z dalekiej Nkhotakota oraz podziękować za Waszą pomoc. NKK (Nkhotakota) jest małym, powiatowym miasteczkiem, położonym nad pięknym, majestatycznym jeziorem Malawi. Jest to małe, ale bardzo historyczne miasto. To właśnie tu słynny podróżnik oraz misjonarz Dr David Livingstone zawarł umowę z lokalnymi władzami o zaprzestanie handlem niewolnikami w 1861r. Była to pierwsza umowa tego typu w całej Afryce.

To również tu w tym mieście jest usytuowana parafia pod wezwaniem Św. Pawła. Parafia jest jedną z największych parafii w prowincji (ZMB Vice Province). Parafia składa się z 3 dużych centrów. Łącznie do wizytowania mamy 34 kościoły, które są rozmieszczone na przestrzeni  110km. Najdalszy kościół w Chankhalamu jest oddalony od NKK o 86km. Do tego miejsca można dojechać tylko podczas pory suchej bo nie ma mostów na dwóch małych rzekach.

Aby dojechać do kościołów oraz sprawować sakramenty jest niezbędny samochód. Dlatego parafianie oraz ja osobiście jesteśmy bardzo wdzięczni za ofiary złożone na naprawę samochodów oraz zakup paliwa.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim dobrodziejom za otrzymane fundusze i możliwość zrealizowania projektu. To była bardzo duża pomoc dla parafii w wymiarze finansowym. Bez Waszej pomocy oraz ofiarności nie bylibyśmy w stanie wyremontować samochodów oraz regularnie odwiedzać odległych fili parafialnych.

Wspólnota chrześcijańska w NKK jak również wspólnotą salezjańską. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc, wsparcie oraz modlitwę. Za otrzymane fundusze w imieniu swoim oraz chrześcijan składam serdeczne podziękowanie oraz obiecuje naszą wdzięczną modlitwę.

Niech dobry Bóg wynagrodzi wam stokrotnie waszą ofiarność.

Z pamiecią modlitewną

Ksiądz Józef Czerwiński SDB