32836 zł
cel 253680 zł

190
wspierających

Remont budynku parafialnego w Mokambo

W Mokambo salezjanie prowadzą parafię pw. św. Józefa. Misjonarze działają przede wszystkim duszpastersko i docierają do wiosek położonych w promieniu 120 km od misji. Prowadzą również szkołę średnią oraz dwie szkoły podstawowe. Potrzeba alfabetyzacji jest ogromna. Większość szkół zamknięto ponad 30 lat temu, brakuje wykwalifikowanych nauczycieli, większość uczących obecnie skończyła jedynie kilka klas szkoły średniej lub podstawowej. Brakuje katechetów, którzy mogliby pomagać w formacji wspólnot chrześcijańskich rozsianych po wioskach.

Pierwotny budynek kościoła parafialnego w Mokambo, po wybudowaniu nowego, został przekształcony na biura i pokoje mieszkalne. Obecnie budynek wymaga kapitalnego remontu. Ściany są popękane, a dach grozi zawaleniem. Projekt 441 zakłada między innymi remont dachu (przy zachowaniu elementów, które są w dobrym stanie), wzmocnienie ścian, doprowadzenie wody i prądu, wybudowanie toalet oraz montaż nowych okien.

Odpowiedzialny za projekt jest ks. Piotr Paziński SDB

Projekt zrealizowany. Dziękujemy!

Drodzy Dobrodzieje,

Niniejszym dziękujemy za Waszą wspaniałomyślność i pomoc w realizacji Projektu 441. To dzięki Wam udało się nam odbudować dom parafialny w Mokambo. Budynek został odremontowany i przebudowany. Ksiądz Piotr odpowiedzialny za przebieg prac remontowych wraz z ze swoim zespołem wykonali bardzo dobrą pracę, która jest chwalona i doceniana przez wszystkich.

Pozostajemy z Wami w modlitwie , błogosławiąc wszystkich Dobroczyńców oraz pracowników z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie.

Niech Bóg napełni Was swoją łaską.

Ksiądz Paulin Kayumba, dyrektor domu salezjańskiego.