S. Małgorzata Pietruszczak i s. Gabriela Rohde pracują na Ukrainie. S. Małgorzata od roku jest przełożoną Wizytatorii Europy Wschodniej i Gruzji, w której skład wchodzą cztery kraje: Rosja, Gruzja, Białoruś i Ukraina. S. Gabriela, pełniąca tę funkcję wcześniej, pracowała w ostatnim czasie we Lwowie.

Po krótkim pobycie w Polsce misjonarki wracają na Ukrainę. Będą mieszkać i pracować w Kijowie, gdzie we wrześniu 2021 roku powstała ich nowa placówka. Siostry otworzyły tam szkołę, przyjęły pierwszych uczniów, ale wszystkie plany pokrzyżowała im wojna. Od 24 lutego pomagają Ukraińcom, organizując pomoc humanitarną i wspierając ich duchowo. W tej chwili wyzwaniem dla sióstr jest ponowne otwarcie szkoły i dostosowanie wynajętych pomieszczeń do nowych wymogów ­– w każdej placówce edukacyjnej musi być schron. Misjonarki podkreślają, że najważniejsze jest towarzyszenie ludziom cierpiącym przez wojnę i bycie orędownikiem pokoju.

Wspierajmy s. Małgorzatę, s. Gabrielę i pozostałe misjonarki pracujące na Wschodzie modlitwą!