27330 zł
cel 56000 zł

108
wspierających

 Dofinansowanie do remontu dachu na misji w Lome

 

Siostry Salezjanki przybyły do Togo ponad 40 lat temu. Pierwszą placówkę otwarto w Lomé, stolicy Togo. W jednym z budynków na misji należy niezwłocznie wymienić konstrukcję dachu, ponieważ przecieka. Pomóżmy w remoncie. Wesprzyjmy Projekt 781!

Na placówce siostry prowadzą dom formacyjny dla postulantek, szkołę podstawową, zawodową, 3 oratoria oraz współpracują z salezjanami  w ramach duszpasterstwa parafialnego. Na ten moment uczęszcza tam około 250 uczniów.

Organizowane na misji zajęcia pomagają w rozwoju młodzieży, zarówno pod względem moralnym jak i podstawowych umiejętności potrzebnych w przyszłości. Jednak w obecnej sytuacji jest to utrudnione z racji złego stanu części budynków, w której odbywają się zajęcia lekcyjne oraz inne spotkania. Najgorzej prezentuje się dach domu postulantek. Stary, ponad 40 letni dach został pokryty jedynie betonem, bez żadnego zabezpieczenia. Z biegiem lat, wierzchnia warstwa dachu zaczęła się kruszyć, a do budynku zaczęła wlewać się woda niszcząc stopniowo również wnętrza pomieszczeń mieszkalnych.

Projekt 781 ma na celu wyremontowanie dachu oraz montaż nowego poszycia dachowego wraz z rynnami. Siostry szukały rozwiązań, ale koszty je przerastały. Do tego doszła konieczność dobudowy kilku pomieszczeń dla dziewcząt, gdyż dom nie był w stanie ich pomieścić.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami zapewnij mieszkańcom placówki w Lome godne warunki do mieszkania, nauki i spotkań. Wspieraj z nami Projekt 781!

Za projekt odpowiada siostra Małgorzata Tomasiak FMA