25 maja 2017 roku Salezjański Ośrodek Misyjny odwiedził ksiądz John Baptist Bashobora. Ksiądz Bashobora jest znanym ugandyjskim charyzmatykiem. Od dziesięciu lat przyjeżdża do Polski, aby głosić Jezusa Chrystusa. W lipcu w Warszawie po raz kolejny poprowadzi rekolekcje „Jezus na Stadionie”. Jego praca w Ugandzie jest bardzo bliska salezjanom. Ksiądz Bashobora prowadzi tam fundację, która zajmuje się dziećmi porzuconymi przez rodziców, wyrzuconymi na śmietnik lub osieroconymi w wyniku wojny albo AIDS.

W Ośrodku spotkał się z pracownikami i udzielił im błogosławieństwa. Mówił o pracy z dziećmi w Ugandzie i zachęcił do dalszego zaangażowania na rzecz misji. Pomodlił się również w intencji chorej na malarię wolontariuszki, przebywającej obecnie w Tanzanii. Jego wizyta wniosła wiele radości i pokoju.