Kasama w Zambii

Kasama to 200-tysięczne miasto w Zambii, w którym siostry salezjanki założyły w 1990 roku placówkę misyjną „Laura Centre”. Od początku siostry zajęły się przede wszystkim pomocą najuboższym, szczególnie młodym dziewczętom, które z różnych powodów musiały przerwać edukację. Ich podopieczni pochodzą nie tylko z Kasamy, ale także z okolicznych wiosek, położonych w promieniu 5-8 km od misji.

 

Na placówce misyjnej w Kasama salezjanki prowadzą:

Przedszkole

We wsi Katongo, oddalonej o 10 km od misji w Kasama, działa salezjańskie przedszkole Twatasha. Zazwyczaj jest tam około 50 podopiecznych. Większość z nich to dzieci, których rodzice zmarli na AIDS. Mieszkają ze swoimi dziadkami, którzy często są bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dzięki środków z programu Adopcji na Odległość dzieci mogą chodzić do przedszkola bez opłat.

Szkoła średnia

Do szkoły średniej Laura Secondary School prowadzonej przez siostry salezjanki uczęszczają dziewczęta w wieku od 12 do 22 lat. Liczba uczennic to ponad 500 dziewcząt w klasach od 8 do 12. Około 100 najuboższych dziewcząt, które pochodzą z okolicznych terenów, jest objęta programem Adopcji na Odległość.

Internat

Salezjanki prowadzą internat, w którym mieszka ponad 60 dziewcząt. Większość z nich nie mogłaby kontynuować edukacji, gdyby nie pomoc sióstr. Wykształcenie jest czynnikiem, który w znacznym stopniu chroni je przed wczesnym zawieraniem małżeństw i nieplanowanymi ciążami w młodym wieku, które są powszechnymi problemami w Zambii.

Centrum zawodowe

W ramach centrum zawodowego siostry prowadzą kursy dla kobiet, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Kobiety często muszą same zadbać o utrzymanie siebie i kilkorga dzieci. Dlatego ważnym czynnikiem jest zdobycie dodatkowych umiejętności, które zwiększą ich szanse na potencjalny zarobek.

Oratorium

Siostry prowadzą oratoria w dwóch miejscach – na placówce misyjnej i w wiosce Katongo. Łącznie przychodzi tam nawet 350 osób. Dzieci w różnym wieku mogą tam wspólnie spędzać czas – bawić się, grać w gry zespołowe i dostać coś do jedzenia. Dlatego wiele z nich przychodzi tam nawet z odległych okolic.

Kto jest odpowiedzialny za program Adopcji na Odległość w Kasama?

Kto jest objęty programem Adopcji na Odległość w Kasama?

Podopieczni Adopcji na Odległość pochodzą z Kasama, Katongo i okolic. Uczęszczają do wielu szkół podstawowych mieszczących się na tych terenach. Programem objęte są także dzieci z salezjańskiego przedszkola oraz dziewczęta ze szkoły średniej i internatu sióstr. Wybrani uczniowie to przede wszystkim sieroty i dzieci z wielodzietnych rodzin. Trafiają do programu w różny sposób. Niektóre z nich zostały objęte programem na oficjalną prośbę dyrektorów szkół lub pobliskiej parafii. Często to rodzice przychodzą na placówkę, aby prosić siostry o wsparcie edukacji ich dzieci. Oprócz czesnego i materiałów potrzebnych do szkoły siostry zapewniają dzieciom dodatkowe posiłki, lekarstwa, obuwie i odzież.

Jaka jest społeczno-ekonomiczna sytuacja dzieci i młodzieży w Kasama?

W regionie Kasama i okolic dużym problemem są osierocone dzieci. Około 60% dorosłych z okolicy jest nosicielami wirusa HIV lub chorych na AIDS. Przyczyną śmierci jest także malaria. Stąd liczba sierot stale wzrasta. Bywa, że osamotnione dzieci wędrują kilka kilometrów w poszukiwaniu swoich krewnych. Są dzieci, które mają rodziców, ale mimo to cierpią z powodu ubóstwa.

Kasama i okolice to tereny ubogie, o ograniczonych perspektywach rozwoju. Głównym zajęciem mieszkańców jest uprawa ziemi. Wiąże się z tym koczowniczy tryb życia. Rolnicy nie używają nawozów, więc ziemia po kilku latach upraw wyjaławia się. Dlatego powszechne jest przemieszczanie się całych rodzin z wioski do wioski w poszukiwaniu żyźniejszej gleby. Jest to jedna z przyczyn nagłego przerywania nauki przez dzieci.

W jakim języku porozumiewają się dzieci i młodzież w Kasama?

Na jakich terenach położona jest Kasama i jaki klimat tam panuje?

Kasama to stolica prowincji północnej w Zambii. Leży w środkowo-południowej części płaskowyżu, na wysokości 1400 m n.p.m. Należy do strefy klimatu podrównikowego suchego.

Dołącz do programu Adopcji na Odległość!

1
Wypełnij deklarację adopcyjną
i pomóż salezjańskim
misjonarzom i misjonarkom
w EDUKACJI i WYCHOWANIU
dzieci i młodzieży
z krajów misyjnych

Wypełnij deklarację adopcyjną

2
Wypełniając deklarację
stajesz się
OPIEKUNEM ADOPCYJNYM
grupy dzieci i młodzieży
z wybranej placówki misyjnej

ZostańOpiekunem Adopcyjnym

3
Wystarczy 40 zł MIESIĘCZNIE
(czyli min. 480zł/rok lub więcej)
aby zapewnić niezbędne warunki
do wychowania i edukacji
dzieci i młodzieży z placówki,
którą wspierasz

Zasil konto adopcyjne

4
Przynajmniej dwa razy w roku
otrzymasz LIST i ZDJĘCIA
z placówki misyjnej, którą wspierasz,
a co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (newsletter).

Obserwujwydarzenia na misjach

Koordynatorzy programu Adopcji na Odległość