Calca w Peru

Salezjanie Świętego Jana Bosco są obecni w miasteczku Calca od ponad 30 lat. Podczas swojej pracy duszpasterskiej spotykali dzieci i młodzież żebrzącą na ulicach lub wykorzystywaną do pracy od najmłodszych lat. Postanowili nie być obojętni. W 2000 roku księża salezjanie wybudowali w Calce dom dla chłopców zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na placówce misyjnej w Calce salezjanie prowadzą:

Dom dla chłopców zagrożonych wykluczeniem społecznym

W Calce mieszka obecnie 30 chłopców, którzy pochodzą głównie z północnej części prowincji Calca, oddalonej nawet kilkadziesiąt godzin drogi od części miejskiej. To chłopcy ubodzy, zaniedbani fizycznie, moralnie, zagrożeni uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków. W salezjańskim domu odnajdują schronienie, edukację oraz kształtują swoje charaktery dzięki wychowaniu w duchu wartości chrześcijańskich.

Oprócz dachu nad głową, wyżywienia i szkoły, salezjańscy podopieczni mają zapewnione dodatkowe zajęcia w domu: muzyka, rzemiosło (w tym ceramika), język angielski, sport.

Podopieczni są w wieku 11 – 22 lat. Najmłodsi uczęszczają do szkoły podstawowej, a najstarsi studiują na kierunkach technicznych w okolicznych Instytutach. W ciągu roku szkolnego chłopcy mieszkają w domu w Calce – razem żyją i uczą się. W czasie wakacji większość podopiecznych wraca w swoje rodzinne strony.

Oratorium salezjańskie

Oratorium salezjańskie to świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży. Każdego popołudnia do oratorium w Calce przychodzą młodzi ludzie, aby skorzystać z boiska, zagrać w piłkę nożną lub w inne gry.

Dom rekolekcyjny

W weekendy w Calca odbywają się rekolekcje dla zorganizowanych grup, najczęściej z regionu Cusco i okolic. Wewnątrz salezjańskiego kampusu znajduje się przepiękna kaplica, która służy codziennym modlitwom i spotkaniom.

Jaka jest społeczno-ekonomiczna sytuacja dzieci i młodzieży w prowincji Calca?

W prowincji Calca większość dzieci ma poważne trudności w dostępie do edukacji. Problemem są duże odległości między terenami zamieszkałymi, a centrum miasta, które jest ośrodkiem edukacyjnym. W szkołach brakuje odpowiednich pomieszczeń i podstawowych materiałów edukacyjnych, jak chociażby podręczników. Na poziomie podstawowym dzieci uczą się w języku hiszpańskim i quechua. Dostęp do edukacji na poziomie średnim jest utrudniony. Szkół jest niewiele, a dotarcie do nich zajmuje około 3-4 godzin.

W jakim języku porozumiewają się dzieci i młodzież w Calce?

Na jakich terenach położona jest Calca i jaki klimat tam panuje?

Calca to niewielkie miasteczko, które mieści się w prowincji Calca, w regionie Cusco. Prowincja położona jest w paśmie Andów Środkowych, w Świętej Dolinie Inków, która prowadzi do jednego z Cudów Świata – ruin Machu Picchu. W Calca klimat jest umiarkowany, chłodny bo miasteczko leży na wysokości 2 900 m n.p.m.

Dołącz do programu Adopcji na Odległość!

1
Wypełnij deklarację adopcyjną
i pomóż salezjańskim
misjonarzom i misjonarkom
w EDUKACJI i WYCHOWANIU
dzieci i młodzieży
z krajów misyjnych

Wypełnij deklarację adopcyjną

2
Wypełniając deklarację
stajesz się
OPIEKUNEM ADOPCYJNYM
grupy dzieci i młodzieży
z wybranej placówki misyjnej

ZostańOpiekunem Adopcyjnym

3
Wystarczy 40 zł MIESIĘCZNIE
(czyli min. 480zł/rok lub więcej)
aby zapewnić niezbędne warunki
do wychowania i edukacji
dzieci i młodzieży z placówki,
którą wspierasz

Zasil konto adopcyjne

4
Przynajmniej dwa razy w roku
otrzymasz LIST i ZDJĘCIA
z placówki misyjnej, którą wspierasz,
a co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (newsletter).

Obserwujwydarzenia na misjach

Koordynatorzy programu Adopcji na Odległość