WSPIERAM MISJE

Uniwersalny formularz wpłat (w systemie eCard)

Przeznaczenie ofiary
Ofiara
Imię
Nazwisko
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj
Email
Telefon

FORMULARZ - PODZIĘKOWANIE

Przekaż ofiarę na misje!

WPŁATY ONLINE

wpłacam przez przez formularz wpłat WSPIERAM MISJE
w serwisie www.misjesalezjanie.pl
(przez system eCard)

WPŁATY TRADYCYJNE

wpłacam przez tradycyjny / internetowy oddział banku
poza serwisem www.misjesalezjanie.pl
(poza systemem eCard)

 Dane do przelewu tradycyjnego

NUMER KONTA

PKO BP O/XVI Warszawa
50 1020 1169 0000 8702 0009 6032

ADRES OŚRODKA

Salezjański Ośrodek Misyjny
ul. Korowodu 20 | 02-829 Warszawa

TYTUŁ PRZELEWU

wpisz przeznaczenie ofiary
np. Projekt nr   / Adopcja w

Wspieram materialnie Wspieram duchowo