20896 zł
cel 20896 zł

70
wspierających

 

Pokrycie kosztów leczenia misjonarza

Ksiądz Piotr Dąbrowski, misjonarz pracujący na co dzień w Peru, na placówce w Callao, w lutym 2018 roku przeszedł skomplikowaną operację. Niestety, tuż po zabiegu pojawiły się komplikacje i misjonarz musiał pozostać na dłużej w szpitalu. Leczenie salezjanina okazało się bardzo kosztowne i przerosły możliwości finansowe wspólnoty.

Ksiądz Piotr na misji w Callao jest odpowiedzialny za różne inicjatywy ewangelizacyjne i społeczne. Pracuje głównie z ludnością ze slumsów w dzielnicach Puerto Nuevo i Frigorífico. Dzieci i młodzież przygotowuje do sakramentów i życia chrześcijańskiego. Wcześniej przez wiele lat pracował w Bosconii w Piura, gdzie pełnił funkcję dyrektora placówki i szkoły technicznej. Niejednokrotnie pomagał najuboższym i najbardziej potrzebującym, organizując akcje charytatywne i wspierając lokalną społeczność, także materialnie.

Dziś misjonarz sam potrzebuje pomocy finansowej. Koszty operacji i pobytu w szpitalu są bardzo wysokie. Konsultacje medyczne oraz zakup lekarstw to dodatkowe koszty. Aby sfinansować leczenie i rehabilitację, potrzebujemy około 20 000 złotych.

Każdy z nas może pomóc w pokryciu kosztów leczenia misjonarza. Wspólnie zrealizujmy Projekt 546!

Za projekt odpowiada ks. Piotr Dąbrowski