78085 zł
cel 71904 zł

617
wspierających

Dofinansowanie domu dziecka w Kabwe w Zambii

Celem Projektu 535 jest pomoc finansowa w prowadzeniu i utrzymaniu domu dziecka dla 20 dzieci na 1 rok. Razem możemy zrealizować ten cel. Wesprzyjmy Projekt 535!

Dom dziecka „Don Bosco Iciloto” w Makululu – dzielnicy slumsów Kabwe jest zamieszkiwany przez sieroty od początku 2017 roku. Ośrodek jest wykończony, ale brakuje pieniędzy na wyposażenie, w tym  meble i sprzęt domowy. Potrzebne są też fundusze na wyżywienie dla dzieci, prowadzenie domu, pensje dla osób świeckich opiekujących się dziećmi, pokrycie kosztów administracyjnych, opłacenie rachunków za światło, telefon, paliwo.

Pojawiła się szansa, że część żywności zostanie przekazana od okolicznych farmerów, sklepów i instytucji, jednak to wciąż zbyt mało. W dalszych planach jest też prowadzenie ogrodu z warzywami oraz sadu. W Zambii domy dziecka prowadzone przez kościół nie otrzymują dotacji od Państwa, cały ciężar prowadzenia dzieła spoczywa na salezjanach.

Realizacja projektów wymaga wielu wyjazdów do miasta, do biur i urzędów. Codziennie robione są  zakupy do domu. Zdarzają się wyjazdy do stolicy Zambii – Lusaki, położonej 150 km od Kabwe, gdzie znajdują się różne urzędy, instytucje i sklepy.

To wszystko wymaga środków finansowych, których wciąż brakuje. Wspólnie możemy pomóc w realizacji Projektu 535!

Odpowiedzialny za projekt jest ks. Michał Wziętek SDB

WESPRZYJ PROJEKT 535