68407 zł
cel 68000 zł

454
wspierających

Remont pomieszczeń w oratorium w slumsie w Callao w Peru

Wykształcenie dzieci i młodzieży ze slumsów Puerto Nuevo w Callao w Peru jest bardzo niskie.  Częstym problemem jest brak umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem. Brak podstawowego wykształcenia powoduje późniejsze wykluczenia społeczne dla tych młodych ludzi. Brak odpowiedniego wyżywienia prowadzi do powikłań chorobowych. Młodzież nie może liczyć w tych sprawach na swoją rodzinę, w skutek czego niewinne dzieci prędzej czy później trafiają na ulicę. Brakuje pomieszczeń, gdzie dzieci i młodzież mogłyby się uczyć, spokojnie zjeść, gdzie mogłyby spędzić wolny czas.

W ramach Projektu 520 chcemy wyremontować pomieszczenia oratorium salezjańskiego, które zostaną przekształcone w świetlice dla dzieci i młodzieży, stołówkę i klasy techniczne, dzięki którym młodzież będzie mogła zdobyć kwalifikacje zawodowe. Remont pomieszczeń pozwoli organizować szkolenia oraz zapewni zdrową rozrywkę dla młodzieży. Za sprawą tych działań dzieci zostaną odcięte od codziennej szarości, zyskają szersze perspektywy i szansę na lepszą przyszłość.

Peru jest jednym z krajów o bardzo niskim poziomie wykształcenia. Włączając się w Projekt 520 pomagasz dzieciom z Callao patrzeć z optymizmem w przyszłość. Wykształcenie i formowanie naszych podopiecznych w wartościach chrześcijańskich pomogą nam zmienić sytuację społeczną.

Wesprzyj projekt 520!

Odpowiedzialny za projekt jest ks. Piotr Dąbrowski SDB